CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
STT TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
1 Thủ tục xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản Lĩnh vực phát triển nông thôn Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn