CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
 
STT TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
1 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Lĩnh vực bảo trợ xã hội Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
2 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Lĩnh vực bảo trợ xã hội Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
3 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực bảo trợ xã hội Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn