CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

 |<  < 1 - 2  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1436/UBND-KT 05/11/2021 Công văn số: 1436/UBND-KT V/v đề cử, tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công b trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021
407/SKHCN-QLChN 05/05/2021 Công văn số: 407/SKHCN-QLChN V/v đề cử, tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021
106/UBND-TP 29/04/2021 Công văn số 106/UBND-TP về việc tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật trên địa bàn phường
105/UBND-TH 29/04/2021 Công văn số 105/UBND-TH về việc tiếp tục tăng cường thực hiện Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
1222/UBND-TP 24/04/2021 Công văn số: 1222/UBND-TP về việc hướng dẫn triển khai công tác thông tin, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 2)
67/UBND-TP 01/04/2021 Công văn 67/UBND-TP Về việc tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật trên địa bàn phường
14/KH-UBND 30/03/2021 Kế hoạch 14/KH-UBND Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
52/UBND-TP 26/03/2021 Công văn 52/UBND-TP về việc tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật trên địa bàn phường
13/KH-UBND 11/03/2021 Kế hoạch 13/KH-UBND Về việc tuyên truyền bầu cử
01/BC-UBND 25/06/2018 Báo cáo