CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công tác cải cách hành chính
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Phường Diên Hồng tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng bài: 16/06/2016
Ngày 06/6/2016, Ủy ban bầu cử phường Diên Hồng tổ chức tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Trong cuộc bầu cử vừa qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường Diên Hồng, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND phường Diên Hồng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại địa bàn. Số cử tri tham gia đi bầu đạt 99,76%; kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo cơ cấu, trình độ, thành phần theo yêu cầu. Đại biểu HĐND cấp phường bầu đủ 25 người với tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi chiếm 16%, đại biểu tái cử chiếm 52%, đại biểu có trình độ chuyên môn đại học trở lên chiếm 48%, trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên chiếm 44%.

Tại buổi tổng kết, UBND phường đã khen thưởng cho 02 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Tin, ảnh:Thúy Mỹ
UBND phường Diên Hồng