CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công tác cải cách hành chính
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Phường Diên Hồng:Tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm

Ngày đăng bài: 26/03/2014
Thực hiện Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 07/3/2014 của UBND Thành phố Pleiku về tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng khẩn cấp để phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Pleiku. UBND phường Diên Hồng đã tích cực triển khai công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn phường.

Tổ chức tuyên truyền bằng xe loa lưu động tại các tổ dân phố và khu vực Trung tâm thương mại Pleiku, chợ đêm Nguyễn Thiện Thuật. Thời gian tuyên truyền từ ngày 08/3 – 15/3/2014. Nội dung tuyền truyền: Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh, thành phố Pleiku để nhân dân nắm và các biện pháp phòng, chống dịch cúm A H5N1. Ngoài ra cán bộ thú y phối hợp cùng Hội Nông dân phường vận động các hộ có chăn nuôi gia súc, gia cầm thực hiện công tác vệ sinh như quét dọn chuồng trại khu chăn nuôi, thu gom phân rác thải, phát hoang cây cỏ và khơi thông cống rãnh để phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa khô.

Bên cạnh đó,  phường đã thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động mua bán, giết mổ gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn phường, đã kiểm tra 8 hộ kinh doanh gia cầm sống tại chợ đêm Nguyễn Thiện Thuật, qua kiểm tra chưa phát hiện sai phạm gì đồng thời tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh gia cầm phải có nguồn gốc và có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y đảm bảo việc kinh doanh đúng quy định.
                         Cán bộ thú y phường phun thuốc tiêu độc, khử trùng.
Nhận 20 lít thuốc Benkocid tiêu độc khử trùng và triển khai cấp thuốc khử trùng, hướng dẫn kỷ thuật cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn phun thuốc khử trùng theo liều lượng quy định phòng bệnh khi chưa có dịch bệnh do thú y cơ sở hướng dẫn theo tỷ lệ quy định mỗi tuần phun một lần, phun bốn lần trong một tháng. Diện tích phun tiêu độc khử trùng trong tháng 50.000m2; diện tích phát hoang cây cỏ 120 m2 ; diện tích quét dọn vệ sinh 380m2; diện tích khơi thông cống rãnh 60m2; khối lượng thu gom phân, rác 15m3, phối hợp cùng Trạm thú y thành phố trong công tác phun thuốc khử trùng tiêu độc tại khu vực mua bán gia súc, gia cầm các quầy mua bán thịt gia súc trong Trung tâm thương mại Pleiku và chợ đêm đường Nguyễn Thiện Thuật.

Thời gian đến Phường Diên Hồng tiếp tục triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn, tập trung công tác kiểm tra việc mua bán, vận chuyển gia cầm xâm nhập vào địa bàn và tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm theo chỉ đạo của UBND thành phố Pleiku.
 
                                                                                                Nguyễn Trọng Hoàng