CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công tác cải cách hành chính
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Hội người cao tuổi phường Diên Hồng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng bài: 25/08/2015
Ngày 21/8/2015, phường Diên Hồng tổ chức đại hội đại biểu Hội người cao tuổi lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 – 2020).


Hội người cao tuổi phường Diên Hồng hiện có 723 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội người cao tuổi phường Diên Hồng đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của hội, đưa Hội người cao tuổi thành đơn vị hoạt động mạnh toàn diện. Các hội viên cũng đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, gương mẫu trong mọi hoạt động, Vận động con cháu chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Hội viên Hội NCT đã đoàn kết phát huy vai trò “Tuổi cao chí càng cao” trong đời sống gia đình và xã hội, làm tốt công tác tuyên truyền, gương mẫu trong các cuộc vận động do chính quyền, UBMTTQ phường và hội cấp trên phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Giúp nhau phát triển kinh tế”.Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, với phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội” Nhiệm kỳ qua, Hội luôn duy trì 3 câu lạc bộ gồm: Dưỡng sinh, bóng bàn và câu lạc bộ thơ ca xuất bản 1 tập thơ, xây dựng hai ngôi nhà tình thương; ủng hộ quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa và các khoản đóng góp khác.


Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội người cao tuổi phường Diên Hồng tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ hội, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên gương mẫu chấp hành nghiêm mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước,“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát huy vai trò NCT tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền địa phương. Đại hội cũng đã bầu ban chấp hành hội người cao tuổi khóa mới gồm 15 thành viên. Ông Trịnh Xuân Cường tái cử Chủ tịch hội Người cao tuổi phường khóa VI nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tường Vân – Bá Bính