CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công tác cải cách hành chính
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Hội đồng nhân dân Phường Diên Hồng tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2016

Ngày đăng bài: 15/03/2016
Ngày 07/3/2016, Hội đồng nhân dân phường Diên Hồng khóa XI tổ chức kỳ họp cuối nhiệm kỳ để tổng kết tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ 2011-2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến.


Tại kỳ họp, HĐND phường đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường nhiệm kỳ 2011 – 2016 và phương hướng hoạt động trong thời gian đến; UBND phường báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND phường nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, UBMTTQVN phường báo cáo về việc tham gia xây dựng chính quyền ở địa phương nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp này đã thông qua Tờ trình và Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch UBND phường đối với ông Vũ Tiến Anh, đồng thời Hội đồng nhân dân phường xem xét, quyết định bầu bổ sung ông Võ Văn Duyệt vào chức danh Chủ tịch UBND phường Diên Hồng.

Cũng tại kỳ họp, UBND phường đã trao giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng nhân dân Khóa XI, nhiệm kỳ 2011 – 2016./.
 
Tin, ảnh: Dương Thúy Mỹ