CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công tác cải cách hành chính
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thường trực Thành uỷ Pleiku làm việc với Đảng uỷ phường Diên Hồng

Ngày đăng bài: 24/06/2014
Ngày 17/6/2014, đồng chí Võ Ngọc Thành - UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Pleiku đã có buổi làm việc với Đảng uỷ phường Diên Hồng. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Lãnh đạo UBND thành phố; đồng chí Uỷ viên Thường vụ phụ trách địa bàn; Lãnh đạo một số cơ quan của thành phố.


Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành uỷ Pleiku đã đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị của phường Diên Hồng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường Diên Hồng nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự năng động, đoàn kết thống nhất trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X đã đề ra. Phường Diên Hồng phải luôn là đơn vị đầu tàu lôi kéo các đơn vị khác của thành phố cùng phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với việc rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng của phường để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 11/08/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”; chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn thành phố tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết cũng như trong thực hiện duy tu, bảo dưỡng các đường hẻm, đường giao thông nông thôn đã được xây dựng trên địa bàn. Phường khảo sát, xây dựng Nghị quyết chuyên đề phù hợp với địa bàn để thúc đẩy nhanh việc chỉnh trang bộ mặt đô thị của phường trung tâm. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 410/KH-BCĐ ngày 02/04/2014 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị năm 2014” phù hợp với địa bàn phường; lựa chọn một số nội dung trọng tâm để tập trung tuyên truyền, vận động và đăng ký tuyến đường văn minh, kiểu mẫu toàn diện trong việc triển khai thực hiện Đề án. Chủ động phối hợp với các ngành của thành phố trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, nhất là việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, đậu đỗ xe. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm xây dựng trái phép, tái lấn chiếm chỉ giới xây dựng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước nhằm tháo gỡ các khó khăn cho các tổ chức kinh tế theo thẩm quyền; duy trì và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh nhằm nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo cho hoạt động của bộ máy, chi đầu tư phát triển. Quản lý tốt các hoạt động sinh hoạt hè cho học sinh. Chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để khai giảng năm học 2014-2015. Chủ động phối hợp với các ngành của thành phố trong việc quản lý dạy thêm học thêm, các cơ sở dịch vụ lưu trú, kinh doanh Internet để kịp thời chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn. Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung kế hoạch phục vụ cho công tác diễn tập TA-14 đạt kết quả cao. Quan tâm chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2015 đảm bảo chất lượng, đúng số lượng trên giao. Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Công an, Dân phòng, Tổ tự quản. Tăng cường tuần tra, kiểm soát các điểm phức tạp về trật tự xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm” và các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong toàn Đảng bộ phường. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội các chi bộ và Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 theo Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Tập trung cho công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; tiến hành rà soát lại toàn bộ nguồn hiện có, kể cả nguồn tiềm năng để bồi dưỡng, giáo dục; đồng thời, phải xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hết sức cụ thể để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X đề ra, nhất là đảng viên trong lực lượng dân quân, địa bàn khu dân cư nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 21/8/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa IX) về “Xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện”. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; có biện pháp để chủ động phát hiện các dấu hiệu vi phạm của các tổ chức Đảng, đảng viên để kịp thời uốn nắn các sai phạm. Kịp thời kiện toàn bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả. Lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể tập trung hướng về cơ sở, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia tích cực các phong trào, hoạt động ở địa phương.
                                                                                                              
Công Huân