CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công tác cải cách hành chính
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Hội LHPN phường Diên Hồng điểm sáng trong cuộc vận động ‘Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Ngày đăng bài: 20/05/2015
Bắt đầu triển khai từ năm 2010, đến nay, 11/11 chi, tổ hội trong toàn phường đã thực hiện cuộc vận động có 1.956/2.157 chị tham gia đăng ký (đạt 91%). Trong công tác tuyên truyền, Hội đã vận dụng sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp tại địa phương như: Tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi, tổ phụ nữ; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền đến chị em hội viên phụ nữ về thực hiện các tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện Nghị quyết 05 của Đảng bộ Thành phố về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”, vận động hội viên phụ nữ tháo dỡ nhà, di dời tường rào, hiến đất cho nhà nước mở rộng chỉ giới...

Bà Đậu Thị Báu - chi hội 11 tự nguyện hiến đất cho Nhà nước mở rộng đường Nguyễn Thiếp.

Các tiêu chí trong mô hình “5 không, 3 sạch”, rất gần gũi, gắn bó với đời sống hội viên. Do vậy, nhiều chị em đã hiểu rõ ý nghĩa của mô  hình, hăng hái tham gia thực hiện đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, bước đầu xây dựng được thói quen, ý thức vệ sinh môi trường trong cộng đồng, các hội viên đã biết nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chung. Hàng ngày, từng hộ gia đình tự quét dọn từ nhà ra ngõ, tập trung đổ, đốt rác thải đúng nơi quy định…Tại địa bàn các khu phố triển khai tốt mô hình nên cảnh quan môi trường được cải thiện. Chị Hồ Thị Ánh - Chủ tịch Hội LHPN phường Diên Hồng cho biết: Từ khi triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đa số hội viên, phụ nữ đã thấy được lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình và xã hội. Đã có 5 chi hội xây dựng được “Trục đường phụ nữ tự quản” tạo được thói quen, cùng nhau tham gia vệ sinh môi trường thu gom rác thải trong chị em.

Hội LHPN phường Diên Hồng vận động chị em xây dựng “Trục đường phụ nữ tự quản”.

Để cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trên địa bàn phường cần có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự ủng hộ tạo điều kiện của chính quyền, sự tham gia nhiệt tình ủng hộ của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Trong thời gian tới, Hội LHPN phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với việc thực hiện Nghị quyết 05 của Đảng bộ Thành phố tới 100% chi hội, tổ phụ nữ nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét. Gắn kết chặt chẽ nội dung cuộc vận động với tiêu chí của phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với từng địa phương một cách hiệu quả, thiết thực nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Thùy Liên – Hội LHPN thành phố