CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công tác cải cách hành chính
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở phường Diên Hồng

Ngày đăng bài: 20/09/2016
Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường Diên Hồng ngày càng đi vào chiều sâu. Sức lan tỏa của phong trào đã góp phần tích cực trong đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân địa phương.

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào mang tính toàn dân, toàn diện, ban chỉ đạo phong trào phường Diên Hồng đã củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm cho từng thành viên.  Đồng thời, tổ chức tuyên truyền đến từng gia đình, từng địa bàn khu dân cư với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, được nhân dân tích cực tham gia. Qua đó, đã góp phần thay đổi bộ mặt các khu dân cư trên địa bàn, nâng cao thu nhập, ổn định sản xuất và đời sống của người dân, tạo cảnh quan đô thi sạch đẹp. Việc xây dựng gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến đã trở thành mục tiêu trong mỗi gia đình, dòng họ, mỗi khu dân cư. Nhiều phong trào thi đua được phát động như: phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “tuổi cao gương sáng”, “5 không 3 sạch”, “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “ngày vì người nghèo”… đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng. Thông qua phong trào các hộ gia đình và khu dân cư đã giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo thuần phong mỹ tục, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, phường Diên Hồng đã gắn cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với thực hiện đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Từ năm 1995 đến nay, phường đã vận động nhân dân đóng góp hơn 450 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa hội trường tổ dân phố, mua sắm các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Ngoài ra, phường cũng đã vận động nhân dân đóng góp trên 2,5 tỷ đồng lát gạch vỉa hè, làm đường hẻm, lắp bóng điện chiếu sáng tại các con hẻm. Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn ngày càng nâng cao, nhiều gia đình kinh tế khá, giàu; cảnh quan môi trường từng bước được cải thiện. Năm 2015, toàn  phường có 13 khu dân cư đạt văn hóa, 2.223 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 98%.

(Ảnh: Bá Bính)

Ông Lưu Tấn Tiến- Phó chủ tịch UBMT TQVN phường Diên Hồng, cho biết: Trong thời gian đến, mặt trận phường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, phường tiếp tục chỉ đạo đến 13 khu dân cư thực hiện cuộc tốt vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” một cách bền vững, có hiệu quả. Hiện nay, UBMTTQVN phường đang phối hợp với hệ thống chính trị rà soát lại các hộ nghèo, hộ cận nghèo để giải ngân quỹ vì người nghèo năm 2015 và 2016 để hộ trợ cho các hộ vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, để gắn cuộc vận động với đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phường sẽ đưa vào các tiêu chí để chấm điểm gia đình văn hóa hàng năm đối với các hộ gia đình trên địa bàn phường.

(Ảnh: Bá Bính)

Có thể nói, những kết quả đạt được từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường Diên Hồng không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, mà còn tạo sự gắn kết các gia đình, các khu dân cư, tạo động lực cho nhân dân thi đua phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng phường ngày một văn minh, sạch đẹp./.
Phương Thảo