CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công tác cải cách hành chính
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Diên Hồng tổng chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Ngày đăng bài: 15/01/2016
Ngày 08/01/2016, Đảng bộ phường Diên Hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Trong năm 2015, kinh tế trên địa bàn phường tiếp tục tăng trưởng khá, công tác quản lý nhà nước và quản lý trật tự đô thị trên địa bàn được quan tâm; VHXH có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục được nâng lên, an ninh học đường được giữ vững. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, các hoạt động đến ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được thực hiện tốt, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm, các phong trào thi đua cách mạng được quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tích cực mang lại hiệu quả cao. Tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai kịp thời, huấn luyện đạt loại khá, chỉ tiêu khám sức khỏe, giao quân đạt chỉ tiêu kế hoạch trên giao.


Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của phường thường xuyên được cũng cố, kiện toàn, vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng được phát huy. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4(khóa XI) “Về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã góp phần cũng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính quyền, Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện nghiêm túc, công tác cải cách hành chính có nhiều cố gắng đáp ứng được nhu cầu trong nhân dân. Hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội năng động và hiệu quả hơn.

Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2015, Đảng bộ có 18 Chi bộ, 320 đảng viên. Qua phân loại có 10 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh trong đó có 02 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 08 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vũ. Có 34 đồng chí hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, 03 đồng chí không hoàn thành tốt nhiệm vụ, 06 đồng chí mới kết nạp chưa đủ thời gian phân loại theo quy định, 31 đống chí miễn sinh hoạt. Đảng ủy ra quyết định chỉ thị, bổ sung 01 đồng chí Bí thư, 02 đồng chí Phó bí thư, 01 đồng chí ủy viên chi bộ. Khai trừ 01 đảng viên ở Chi bộ TDP 10 ra khỏi đảng, hoàn chỉnh hồ sơ trình Ban chấp hành Đảng bộ ra quyết định kỷ luật 02 đồng chí. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách 01 đồng chí đảng viên Đảng bộ.

Trong năm 2016, Đảng bộ phường tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng đã đăng ký, chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05 của Thành ủy về đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị gắn với đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị một cách hiệu quả. Tăng cường các biện pháp thu nợ đọng thuế, các loại quỹ, đáp ứng nhu cầu chi. Tiếp tục thực hiện việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên kiểm tra việc đăng ký và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong sổ tay làm theo gương Bác của đảng viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  Đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển Đảng, phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2016.

Cũng tại hội nghị, đã tặng giấy khen cho 02 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 34 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Đề nghị Thành ủy và Tỉnh ủy tặng giấy khen 04 đồng chí đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ 05 liền.
 
Tin, ảnh: Hồ Thị Liên