CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công tác cải cách hành chính
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đại hội đại biểu đảng bộ phường Diên Hồng lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020)

Ngày đăng bài: 22/06/2015
Trong 2 ngày (19 và 20/6/2015), Đảng bộ phường Diên Hồng đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020). Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Xuân Quang – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

(Ảnh: Thanh Nhật)

Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Diên Hồng đã có nhiều nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đã lãnh đạo địa phương thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ X của Đảng bộ phường đề ra. Các ngành, lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển; giá trị tạo ra từ hoạt động thương mại - dịch vụ ngày càng cao; các cơ sở sản xuất kinh doanh tăng nhanh, đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động mỗi năm. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao, đảm bảo có tích lũy để đầu tư phát triển địa phương. Là một trong những đơn vị tiên phong của thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020; đến nay 100% đường giao thông nông thôn trên địa bàn phường có nhựa và bê tông xi măng; lắp điện chiếu sáng đường hẻm đạt 100% so với Nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó đã huy động được sự đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp cùng với nhà nước trong công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường. Nhân dân trên địa bàn phường đã có ý thức hơn trong công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, góp phần làm cho bộ mặt đô thị ngày càng xanh - sạch - đẹp. Các chính sách xã hội được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, hộ nghèo giảm, hộ khá, hộ giàu tăng lên, hiện nay trên địa bàn phường còn 01 hộ nghèo (chiếm 0,04%); công tác quốc phòng, quân sự địa phương có nhiều cố gắng; các hoạt động giao quân, huấn luyện, diễn tập đều đạt kết quả tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng; triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn phường, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; tổ chức khắc phục, sửa chữa kịp thời những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

(Ảnh: Thanh Nhật)

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì trong thời gian qua Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, trong đó nổi lên là: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ trên một số lĩnh vực kinh tế còn hạn chế; công tác xây dựng hạ tầng và quản lý đô thị vẫn còn hạn chế, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn còn xảy ra, địa phương chưa có giải pháp hiệu quả để chấn chỉnh tình trạng này. Việc kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm về dịch vụ văn hóa, dạy thêm - học thêm chưa kiên quyết. Lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng dân quân chưa đảm bảo số lượng và chất lượng. Trong công tác phối hợp giữa các lực lượng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có lúc chưa đồng bộ, hiệu quả; công tác bám nắm địa bàn chưa sát, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” chưa hiệu quả; trật tự an toàn xã hội có thời điểm còn diễn biến phức tạp, tệ nạn xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng chưa đạt theo Nghị quyết đề ra; việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có mặt còn hạn chế, nhất là việc làm theo gương Bác…

(Ảnh: Thanh Nhật)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Xuân Quang – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường xác định “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; huy động các nguồn lực, sức mạnh của toàn dân xây dựng và phát triển phường vững mạnh toàn diện; Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ phường Diên Hồng cần phải nỗ lực, đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nền nếp trong sinh hoạt để tập trung lãnh đạo địa phương phát triển bền vững như mong muốn.phường Diên Hồng là một trong những phường nằm ở vị trí trung tâm của thành phố, để đảm bảo kinh tế phát triển theo đúng định hướng: Thương mại, dịch vụ – Tiểu thủ công nghiệp - Nông nghiệp, Đảng bộ cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, phát huy vai trò tích cực, năng động của hoạt động thương mại và dịch vụ. Vận động các loại hình kinh tế mở rộng quy mô sản xuất, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh cho sản phẩm góp phần quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo môi trường kinh doanh, sản xuất lành mạnh, hiệu quả và đúng pháp luật. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020” gắn với thực hiện tốt Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Đảng bộ cần tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, đồng thời huy động tốt các nguồn lực trong nhân dân để đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội như: hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cải tạo, nâng cấp vỉa hè, trường lớp, hội trường tổ dân phố,… đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đô thị. Tăng cường công tác quản lý đô thị, nâng cao ý thức tự giác của người dân về xây dựng thành phố sạch đẹp, văn minh và hiện đại; chọn một số tuyến đường để đầu tư xây dựng cảnh quan tạo điểm nhấn trong trung tâm đô thị. Quan tâm công tác quản lý đất đai và nhà ở; xây dựng và thực hiện quy hoạch sử dụng đất sát, đúng, hợp lý trên cơ sở quy hoạch chung của thành phố; kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm về xây dựng, lấn chiếm lòng lề đường… gây mất trật tự, mỹ quan đô thị. Đảng bộ cần tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành, các cấp giải quyết triệt để các vấn đề bức xúc ở khu dân cư; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng; phòng, chống và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

(Ảnh: Thanh Nhật)

Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phường Diên Hồng gồm 14 đồng chí, đồng chí Vũ Tiến Anh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2015-2020.

Thủy Tiên