CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công tác cải cách hành chính
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN VÀ CHI BỘ TỔ DÂN PHỐ 4 THUỘC ĐẢNG BỘ PHƯỜNG DIÊN HỒNG TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐIỂM.

Ngày đăng bài: 14/11/2019
            Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;Thực hiện Công văn số 277-CV/TU, ngày 19/9/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy Pleiku về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và Kế hoạch số 52-KH/ĐU ngày 24/9/2019 của Đảng ủy phường về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy phường Diên Hồng đã chọn Chi bộ Trường TH Trần Quốc Toản và Chi bộ Tổ dân phố 4 tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn Đảng bộ.

               Ngày 09/11/2019 Chi bộ Trường TH Trần Quốc Toản đã tổ chức Đại hội điểm cho các Chi bộ khối các cơ quan thuộc Đảng bộ phường Diên Hồng. Về dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các Chi bộ thuộc khối các Chi bộ cơ quan, các đồng chí Bí thư Chi bộ thuộc khối các Chi bộ cơ quan và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo đại hội điểm. Đại hội đã bầu ra Chi ủy chi bộ gồm 03 đồng chí và bầu bí thư, phó bí thứ Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 12 đại biểu, trong đó 01 đại biểu dự khuyết.
hinh-anh-đoi-van-nghe-chao-mung-ĐH.jpeg
 Hình ảnh Đội văn nghệ Chào mừng Đại hội Chi bộ trường
Tiểu học Trần Quốc Toản, nhiệm kỳ 2020 - 2022

đoi-thieu-nien-chuc-mung-đai-hoi.jpg 
 Hình ảnh Đội nghi thức Đội Chào mừng Đại hội Chi bộ trường
Tiểu học Trần Quốc Toản, nhiệm kỳ 2020 - 2022

hinh-cap-uy-chi-bo-truong-TQT.jpg         
          Hình ảnh: Cấp ủy Chi bộ trường Tiểu học Trần Quốc Toản,
nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt nhận nhiệm  vụ

 
            Ngày 11/11/2019 Chi bộ Tổ dân phố 4 đã tổ chức Đại hội điểm cho các Chi bộ Tổ dân phố. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đoàn Thị Bích Hà – Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,  đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách Chi bộ trực thuộc, các đồng chí Bí thư Chi bộ Tổ dân phố và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo đại hội điểm. Đại hội đã bầu ra Chi ủy chi bộ gồm 05 đồng chí và bầu bí thư, phó bí thứ Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 23 đại biểu, trong đó 01 đại biểu dự khuyết.
           Đai-hoi-chi-bo-To-4.jpg
Hình ảnh: Toàn thể Đảng viên Chi bộ tổ dân phố 4 biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết
Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022
Cap-uy-chi-bo-to-4.jpg

 Hình ảnh: Cấp ủy Chi bộ Tổ dân phố 4 nhiệm kỳ 2020 -2022 ra mắt và nhận nhiệm vụ
          Sau các đại hội điểm đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và quán triệt để các Chi bộ triển khai tổ chức Đại hội đại trà./.

                                                                                                                                               Tin, bài: Bùi Thị Yến