CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Hình ảnh
Văn bản
Video
- Đơn vị: Ủy ban nhân dân phường Diên Hồng
- Địa chỉ: 60B Duy Tân – TP.Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
- Số điện thoại: 
(0269) 3824420
- Địa chỉ Email: ubnddh.pleiku@gialai.gov.vn

            1. Vị trí địa lý, những thay đổi địa danh, địa giới qua các thời kỳ
          Diên Hồng là trung tâm kinh tế thương mại - dịch vụ của thành phố Pleiku, là đầu mối giao thương quan trọng để trao đổi hàng hóa với các vùng trong tỉnh và các tỉnh bạn trong khu vực. Phường nằm ở tọa độ Kinh độ Đông từ 10704400’’ đến 10800000’’; vĩ độ Bắc từ 1400956’’ đến 1401114’’. Phía Bắc giáp phường Yên Đỗ, phía Đông giáp phường Tây Sơn, phía Nam giáp phường Ia Kring, phía Tây giáp huyện Ia Grai - tỉnh Gia Lai.
           Địa bàn phường Diên Hồng ngày nay, từ thời Pháp thuộc trước năm 1945 là một phần của xã Hội Thương (nằm trong liên xã Hội Thương - Hội Phú - hai xã nội thị Pleiku lúc bấy giờ). Đến ngày khởi nghĩa giành chính quyền ngày 23/8/1945, chính quyền cách mạng lập liên xã “Trà - Phú - Thương” (bao gồm các xã Trà Bá, Hội Phú, Hội Thương).
Ngày 25/6/1946, Pháp tái chiếm thị xã, địch vẫn giữ tên xã Hội Thương -Hội Phú như cũ làm địa bàn nội thị. Sau khi ký kết Hiệp định Giơnevơ (tháng 7/1954), chính quyền Ngô Đình Diệm vẫn giữ xã nội thị này, trực thuộc quận Lệ Trung, nhưng thực tế lại do chính quyền cấp tỉnh (tỉnh Pleiku) điều hành. Tổ chức dưới xã Hội Thương - Hội Phú có ấp. Dưới ấp có các khu phố, mỗi khu phố chia ra thành liên gia. Địa bàn Diên Hồng thời kỳ 1955 – 1960 chủ yếu là rừng rú. Từ năm 1960 về sau, nhân dân các vùng miền tụ hội về đây ngày càng đông đúc. Lúc đó, vùng này vẫn là một phần của địa bàn xã Hội Thương - Hội Phú và được gọi là ấp 3.
Sau ngày giải phóng năm 1975, ở thị xã Pleiku đã lập chính quyền cấp thị xã. Thị xã Pleiku lúc đầu còn thời kỳ quân quản, được chia thành các vùng; địa bàn phường Diên Hồng lúc đó được gọi là Vùng 3. Sau này, các vùng trong thị xã được tổ chức lại thành phường, xã. Tháng 4/1976, Ủy ban nhân dân cách mạng phường 3 sáp nhập cùng với Ủy ban nhân dân cách mạng phường 11 (địa bàn phường Ia Kring ngày nay) để thành lập phường Diên Hồng.
            Trước tháng 4/1976, phường Diên Hồng có các khối phố: 31, 32, 33, 34, 35 và khối phố 12 (thuộc phường Hoa Lư); sau tháng 4/1976 thêm khối phố 36, 37. Những năm 1976 - 1977, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ nhất về việc vận động nhân dân nội thị đi khai hoang sản xuất nông nghiệp, hình thành các khu dân cư mới Ia Lu, Trà Đa, 17/3, Hà Tam, Hà Lòng, Lò Than, Vườn Mít... và một số khu nằm trong xã Gào. Trong đó, điểm kinh tế mới Vườn Mít do phường Diên Hồng quản lý.
Năm 1981, phường Diên Hồng có 07 khối phố ở nội thị và 01 điểm kinh tế mới ở Vườn Mít; riêng 07 khối phố nội thị có 1.647 hộ với 8.630 nhân khẩu([1]). Đến ngày 17/8/1981, thực hiện Quyết định số 30-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về điều chỉnh một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum, xã Diên Phú được thành lập trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân cư của phường Diên Hồng và phường Hội Phú, điểm kinh tế mới Vườn Mít lúc này được chuyển cho xã Diên Phú quản lý.
           Thực hiện Nghị định số 70/1999/NĐ-CP, ngày 11/8/1999 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để chia tách, thành lập các phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; theo đó, phường Ia Kring thuộc thành phố Pleiku được thành lập trên cơ sở 669,72 ha diện tích tự nhiên và 10.270 nhân khẩu của phường Diên Hồng. Trước khi chia tách, phường Diên Hồng có 18 tổ dân phố, sau khi chia tách, phường Diên Hồng có 11 tổ dân phố gồm tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và ½ tổ dân phố 15([2]) (sau ½ tổ dân phố 15 này được đổi tên thành tổ dân phố 19), với 165,88 ha diện tích tự nhiên và 9.503 nhân khẩu; phường Ia King có 8 tổ dân phố gồm tổ dân phố 11, 12, 13, 14, ½ tổ dân phố 15, tổ 16, 17, 18.
             Ngày 18/9/2002, thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc chia tách, thành lập thôn, tổ dân phố thuộc phường Diên Hồng và xã Biển Hồ - thành phố Pleiku, phường Diên Hồng chia tổ dân phố 19 thành tổ dân phố 11 và tổ dân phố 12. Tháng 4/2005, tổ dân phố 13 được thành lập trên cơ sở một phần diện tích và dân cư tách ra từ tổ dân phố 11.  Đến cuối năm 2015, phường Diên Hồng có diện tích tự nhiên 144,56 ha, dân số 11.033 người với 13 tổ dân phố.
Đến cuối năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về chia tách, sáp nhập và đổi tên các thôn, làng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phường Diên Hồng tiến hành sáp nhập 09 tổ dân phố thành 3 tổ dân phố (Sáp nhập tổ dân phố 1 và tổ dân phố 9 đặt tên tổ dân phố 1; Sáp nhập Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, tổ dân phố 4 và tổ dân phố 5 đặt tên là tổ dân phố 2; Sáp nhập Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7 và tổ dân phố 8 đặt tên là tổ dân phố 3) và đổi tên 04 tổ dân phố (Đổi tên tổ dân phố 13 thành Tổ dân phố 4; Đổi tên tổ dân phố 10 thành Tổ dân phố 5; đổi tên tổ dân phố 11 thành Tổ dân phố 6; đổi tên tổ dân phố 12 thành Tổ dân phố 7).
         2. Đặc điểm tự nhiên
        Phường Diên Hồng nằm ở trung tâm cao nguyên Pleiku, độ cao tương đối của phường vào khoảng 740 m - 800 m, hơn hẳn so với độ cao trung bình toàn cao nguyên Pleiku.
         Địa hình phường Diên Hồng có xu hướng thấp dần về phía Tây, là nơi bắt nguồn của suối IaBe. Phường có hai dạng địa hình chính: địa hình cao nguyên lượn sóng (trung bình) và địa hình vùng thung lũng. Dạng địa hình cao nguyên lượn sóng là chủ yếu, được phân bố hầu hết trên địa bàn phường, mức độ lượn sóng từng khu vực khác nhau, độ dốc từ 3 - 150. Dạng địa hình vùng thung lũng có đặc điểm là chứa những sản phẩm dốc tụ của đá bazan, cao trình từ 700 - 720m, độ dốc từ 0 - 80, phân bố chủ yếu ở phía Tây phường.
Tính đến ngày 31/12/2015, tổng diện tích tự nhiên toàn phường là 144, 56 ha, trong đó, đất sản xuất nông nghiệp 30,46 ha (chiếm tỷ lệ 21,07%), đất chuyên dùng 46,49 ha (chiếm tỷ lệ 32,16%), đất nhà ở 67,18 ha (chiếm tỷ lệ 46,47%). Đất đai chủ yếu là đất phát triển trên đất bazan và granit, ngoài ra ở các vùng thung lũng có chứa nhiều sản phẩm bồi tụ của bazan và phù sa suối.
Trên địa bàn phường Diên Hồng có suối Ia Be, được dùng làm ranh giới hành chính của phường với huyện Ia Grai. Chiều dài suối đi qua phường khoảng 950m, được bắt nguồn từ cao điểm 852 (đỉnh núi 37 pháo binh), chảy theo hướng Nam - Bắc, lưu lượng nước dồi dào vào mùa mưa, mô đun dòng chảy trung bình 45l/s km2. Hiện nay 2 bên lưu vực suối nhân dân trồng lúa 2 vụ bằng phương pháp tưới tự chảy, ở khu vực thượng nguồn nhân dân sử dụng nguồn nước để trồng cây công nghiệp dài ngày.
Khí hậu của phường Diên Hồng mang những đặc điểm chung của khí hậu Pleiku nói riêng và khí hậu vùng tây Trường Sơn nói chung. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 2.100 đến 2.200 mm; ánh sáng dồi dào, nhiệt độ trung bình năm từ 21 - 230C, mùa hè dịu mát, mùa đông lạnh và khô. Khí hậu được chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 11, nhưng cũng có năm bắt đầu sớm hoặc kết thúc muộn vài tuần đến một tháng. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, độ ẩm giảm, gió mùa đông bắc thổi mạnh, lượng bốc hơi lớn, gây khô hạn nghiêm trọng.
 

([1])  Theo “Bảng tóm tắt thành tích công tác mặt trận của phường Diên Hồng những năm qua”, do đ/c Lê Chín – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Diên Hồng ký ngày 11/01/1981.
([2])  Theo Báo cáo tổng hợp quy hoạch phân định ranh giới hành chính xã, phường ở thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai (tháng 7/1998).
HINH-TRU-SO-UB.jpg
 
Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 830 155  - Fax: (0269) 3 828 414 - Email: vpubpleiku@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai