CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
          Thực hiện Nghị định số 46/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ về việc chia tách và thành lập mới phường Chi Lăng. Phường Chi Lăng được chia tách trên cơ sở địa bàn dân cư của xã ChưHDrông. Sau khi chia tách và thành lập mới, phường có diện tích tự nhiên là 1.130,04 ha, với 06 Tổ dân phố, 01 làng. Thực hiện Nghị quyết 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố; đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai, phường Chi Lăng có 04 Tổ dân phố, 01 làng với 1846 hộ:  7231 nhân khẩu.
            Thực hiện Nghị quyết 859/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Gia Lai, sáp nhập hai đơn vị hành chính là xã ChưHDrông vào phường Chi Lăng, hiện nay UBND phường Chi Lăng có diện tích tự nhiên là 2.567 ha, 06 tổ dân phố, 03 làng với 2.831 hộ với 10.476 khẩu. Năm 2010 Năm 2018: Kỷ niệm 10 năm thành lập