TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Tin trong tỉnh

Ngày đăng bài: 15/07/2014
Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Theo đó, ngày 06 tháng 5 năm 2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 1206-QDNS/TW về việc chuẩn y đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai nay giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Cùng ngày, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 1205-QDNS/TW về việc chuẩn y đồng chí Hồ Văn Niên, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nay tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Hội nghị đánh giá, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng. Sự chỉ đạo sát sao của các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã đảm bảo cho việc triển khai nội dung học tập và làm theo Bác có tính hệ thống, liên tục và trở thành việc làm, nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cá nhân, tập thể. Các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn chủ động nắm tình hình và triển khai gắn việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của địa phương với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, từ đó phong trào có sức lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả tốt, trong đó có việc đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động và lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, đạo đức thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Chỉ đạo lựa chọn những nội dung trọng tâm, địa bàn trọng điểm có nhiều bức xúc để giải quyết, góp phần ổn định tình hình, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…
Các cấp ủy đã chủ động, sâu sát hơn trong việc chỉ đạo nội dung học tập và làm theo Bác. Việc triển khai học tập chuyên đề hàng năm đã thật sự tạo bước chuyển biến rõ nét trong đời sống xã hội và xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt. Từ việc “chuyển từ học tập sang làm theo”, nhiều việc làm của các chi bộ, đảng bộ, nhất là chi bộ cơ sở, đã có chuyển biến tích cực với nhiều phong trào, việc làm ý nghĩa như: Hiến đất xây dựng nông thôn mới, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng thôn làng, tổ dân phố văn hóa; đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư an toàn, không có tội phạm và tai tệ nạn xã hội, mô hình giỏi việc nước, đảm việc nhà... Ghi nhận những kết quả đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 08 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 14 tập thể, 26 cá nhân gương điển hình “người tốt, việc tốt làm theo gương Bác”.
Kết quả 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai (2011-2013): Tổng kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong 3 năm qua là 4.973,995 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước là 2.202,949 tỷ đồng (vốn trực tiếp của Chương trình NTM là 116,198 tỷ đồng, còn lại là vốn lồng ghép); vốn tín dụng 1.547,26 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 248,477 tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp 791,547 tỷ đồng; vốn khác 183,763 tỷ đồng. Trong những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo rà soát lại các tiêu chí quy định, hướng dẫn không phù hợp với địa phương, đề xuất kịp thời với Trung ương để điều chỉnh, bổ sung lại và hướng dẫn các tiêu chí. Đến cuối năm 2012 toàn bộ 185/185 xã hoàn thành đồ án quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới; toàn tỉnh làm mới được 196,47 km đường trục xã, nâng cấp và cải tạo 690 km đường giao thông nông thôn; xây mới và nâng cấp 17 công trình thủy lợi, kiên cố hóa gần 95 km kênh mương; làm mới được 94 km đường dây điện, nâng cấp 141 km đường dây điện trung thế và hạ thế; nâng cấp và xây mới 12 trường học; xây dựng 6 nhà văn hóa xã và 54 nhà văn hóa, khu thể thao thôn, làng; xây dựng, nâng cấp nhiều chợ, hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn,.. tổ chức 571 lớp đào tạo nghề cho hơn 17.310 lao động nông thôn; mở 89 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho 5.298 người tham gia; triển khai hơn 250 mô hình phát triển sản xuất; thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua từng năm, năm 2013 là hơn 14,65 triệu đồng/người/năm (tăng 1,5 lần so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 giảm còn 17,23%; 67/185 xã đạt chuẩn NTM về tiêu chí y tế; 66/185 xã đạt chuẩn về giáo dục; gần 82% hộ dân được sử dụng nước sạch; xây dựng hệ thống chính trị-xã hội trong sạch, vững mạnh; an ninh khu vực nông thôn được giữ vững; tổng kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới hơn 4.973 tỷ đồng… Hiện đã có 05 xã đạt 19/19 tiêu chí, 03 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 32 xã đạt 10-14 tiêu chí, 116 xã đạt 5-9 tiêu chí, 29 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Tuy nhiên, khó khăn của tỉnh trong xây dựng NTM, một phần do yếu tố đặc thù của địa phương như năng lực cấp xã còn hạn chế, lúng túng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều xã có diện tích tự nhiên rộng, dân cư thưa thớt nên khó khăn trong đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn và phát triển sản xuất; tỷ lệ hộ nghèo cao, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số lại tập trung ở vùng sâu, vùng xa nên khó khăn trong tiêu chí giảm nghèo, tăng thu nhập...và vướng mắc do cơ chế, chính sách, hướng dẫn của Trung ương, mặc dù đã được sửa đổi song vẫn còn một số tiêu chí chưa phù hợp với địa phương như tiêu chí thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, hình thức sản xuất,..
Đối với công tác giảm nghèo bền vững:  Thời gian qua, các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề lao động nông thôn,.. được lồng ghép và triển khai đồng bộ, kịp thời… Từ năm 2011-2013, toàn tỉnh đã giảm được 26.028 hộ nghèo, giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 23,75% xuống còn 17,23%. Số hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số từ 51.198 hộ giảm xuống còn 44.269 hộ, giảm được 6.929 hộ. Các tiêu chí về giảm nghèo, y tế, giáo dục, hạ tầng cơ sở, nước sạch,.. đã đạt và vượt so với kế hoạch,.. Công tác quản lý, nắm bắt tình hình đời sống hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo đánh giá, việc giảm nghèo chưa thực sự bền vững, nhiều hộ thoát nghèo nhưng ở mức sát với chuẩn nghèo, nguy cơ tái nghèo cao; chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng chưa thu hẹp; hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao trong tổng số người nghèo (82,92%); còn 90 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn 25%,...
Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Gia Lai: tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT là 97,12% (giảm 0,23% so với năm 2013); tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở hệ GDTX là 69,57% (tăng 26,46%). Trong đó, hệ THPT có 239 thí sinh đỗ tốt nghiệp loại giỏi, chiếm 2,07%; 1.578 thí sinh đỗ loại khá, chiếm 13,72%. Hai thủ khoa (với tổng điểm là 39 điểm/4 môn thi) đều là học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương- TP.Pleiku, đó là em Lưu Thị Huệ Linh-lớp 12C2B và em Phùng Thảo My-lớp 12C2A. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 7 trường phổ thông đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% gồm: THPT Chuyên Hùng Vương, THPT Pleiku (TP Pleiku), Tôn Đức Thắng (huyện Đức Cơ), Võ Văn Kiệt (huyện Phú Thiện), Y Đôn (huyện Đak Pơ), Quang Trung (thị xã An Khê) và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Đáng chú ý là trong nhiều năm trở lại đây mới có một Trung tâm GDTX có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% là Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã An Khê. Trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất là Trường THPT Phan Chu Trinh (huyện Ia Pa) với 88,64%.
Kết quả công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam ở Campuchia mùa khô 2013-2014: Theo đánh giá của Ban Chuyên trách chỉ đạo tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ tỉnh, công tác triển khai nhiệm vụ quy tập liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam mùa khô 2013-2014 được thực hiện trên địa bàn 3 tỉnh: Rattanakiri, Stung treng, Pret Vihia (Vương quốc Campuchia). Đội K52 đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại 109 phum, bản, 38 xã, phường, 15 huyện, thành phố thuộc địa bàn 3 tỉnh. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã khai quật, tìm kiếm, quy tập được 55 liệt sĩ, nâng tổng số liệt sĩ đã quy tập được từ năm 2001 đến nay lên 1.285 liệt sĩ. Bên cạnh đó, trong quá trình làm nhiệm vụ, Đội K52 đã kết hợp chặt chẽ công tác quy tập với tổ chức khám-chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân Campuchia tại địa bàn và làm công tác dân vận… góp phần nâng cao kết quả công tác tìm kiếm, quy tập. Hiện số lượng mộ liệt sĩ còn trên địa bàn 3 tỉnh khoảng 500 mộ nằm rải rác ở vùng sâu, vùng rừng núi hiểm trở và những bệnh xá, bệnh viện, trạm thu dung.../.
BBT
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png