TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Một số kết quả ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp ở thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 18/04/2014
Để góp phần đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm từng bước nâng cao thu nhập cho người nông dân, tạo đòn bẩy cho nông nghiệp của thành phố phát triển một cách hiệu quả, bền vững góp phần xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Trong những năm qua, thành phố Pleiku đã triển khai một số các chương trình, dự án nhằm tuyên truyền, hỗ trợ nông dân mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật và các giống cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất cho hiệu quả và chất lượng cao.

Thành phố Pleiku có diện tích đất nông nghiệp chiếm khoảng 67% (17.568,42 ha). Trong đó: đất sản xuất nông nghiệp 14.286,76 ha; đất lâm nghiệp 3.250,09 ha; đất nông nghiệp khác 31,57 ha. Nông nghiệp tuy chiếm tỷ trọng khong lớn trong cơ cấu kinh tế (khoảng 4,42% trong GDP) nhưng đã giải quyết việc làm cho phần lớn lực lượng lao động, tạo nên sự ổn định về an ninh chính trị khu vực nông thôn. Vì vậy, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể quan tâm chú trọng, nhất là việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng nông sản và gia tăng hiệu quả sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp của thành phố luôn duy trì ở mức ổn định về diện tích cây trồng, phát triển nhanh về giống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá, diện tích cây trồng hàng năm bình quân 4.640,7 ha (trong đó cây lương thực 2.842,2 ha); tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp hiện chiếm khoảng 46,92%; đàn bò 13.856 con (bò lai chiếm 32% tổng đàn); đàn heo 67.780 con (heo hướng nạc đạt khoảng 77%); gia cầm 437.720 con... Giá trị sản xuất tăng bình quân 4,6%/năm, cơ cấu cây trồng vật nuôi từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; diện tích cây công nghiệp dài ngày ổn định, diện tích lúa nước thường xuyên bị khô hạn đã được chuyển dần sang những loại cây trồng khác có khả năng chịu hạn tốt hơn (tại các địa phương như xã An Phú, Chư Á, phường Thắng Lợi…). Trong nông nghiệp đã tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng và giá trị hàng hóa, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho nhân dân, hướng dẫn nhân dân ứng dụng một số giống năng suất cao vào sản xuất như: giống lúa nguyên chủng chất lượng cao HT1 (hương thơm 1), hương cốm, Q5; giống ngô CP888, Bio Seed 9698; khoai sọ giống môn trứng; giống hoa cao cấp: hoa hồng môn, hoa đồng tiền kép, hoa cúc đại đóa, hoa lưu ly; cá rô phi lai đơn tính, cá lăng, gà sao, heo rừng, bò lai...
(Mô hình bò lai mang lại hiệu quả kinh tế cao)

Đạt được những kết quả này là nhờ hàng năm thành phố đều dành một nguồn kinh phí nhất định đầu tư cho chương trình khuyến nông để từng bước đưa các tiến bộ KHKT vào sản xuất như: mô hình hỗ trợ cây cà phê tái canh thực hiện năm 2012, 2013 thành phố đã cấp 172.250 cây cà phê vối lai đa dòng cho nhân dân trên địa bàn thành phố, tập trung vào các xã có diện tích cây cà phê lớn như xã Gào, xã Ia Kênh, xã Biển Hồ... nhằm cải tạo những vườn cây cà phê già cỗi hoặc những vườn cà phê không đạt hiệu quả; các mô hình trình diễn giới thiệu, hướng dẫn nhân dân những mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp như: Mô hình nuôi dê Bách thảo, mô hình nuôi bồ câu Pháp, mô hình nuôi trùn quế, mô hình trồng hoa thương phẩm chất lượng cao, mô hình nuôi thỏ Newzealand sinh sản, mô hình nuôi cá Lăng nha đuôi đỏ thương phẩm... các mô hình trình diễn được xây dựng gắn với nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch hoàn thành theo từng năm, qua quá trình triển khai đã thể hiện tính hiệu quả tích cực và thiết thực với thực tế sản xuất, đáp ứng yêu cầu mới, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sản phẩm nông nghiệp đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng năng suất cây trồng vật nuôi...; những mô hình nào có hiệu quả thì tập trung xây dựng kế hoạch khuyến khích nhân dân đầu tư nhân rộng.
Đồng thời, công tác tập huấn khuyến nông được chú trọng, đây là cách thức để đưa các tiến bộ KHKT đến với người dân một cách nhanh nhất, do vậy hàng năm các lớp khuyến nông tập huấn ứng dụng KHKT về trồng trọt và chăn nuôi được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục. Năm 2012, Phòng Kinh tế thành phố đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể (Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố) và các xã phường tổ chức 35 khoá tập huấn khuyến nông chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho người dân. Qua các lớp tập huấn khuyến nông, nhận thức của người dân về ứng dụng KHKT vào sản xuất ngày càng được nâng lên, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sử dụng các giống lúa mới năng suất cao vào nên sản lượng lương thực được tăng lên, tập quán nuôi heo thả rông đã dần dần được thay đổi, người dân đã làm chuồng nuôi nhốt và sử dụng các giống heo lai để tăng giá trị sản phẩm, trong chăn nuôi bò hiện nay một số hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số đã sử dụng thức ăn tinh...
Bên cạnh các chương trình, dự án khuyến nông của thành phố, các đề tài, dự án cấp tỉnh trong thời gia qua đã tập trung vào công tác nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cây trồng, vật nuôi; thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Một số đề tài, dự án cụ thể như sau: Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai” được xây dựng dựa trên những đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương với mục đích chuyển giao khoa học công nghệ giúp bà con ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất từng bước nâng cao đời sống như: Mô hình cải tạo vườn tạp bằng thâm canh cây cà phê vối; cải tạo vườn tạp bằng thâm canh cây Hồ tiêu; trồng cà đắng và nuôi bò cái lai Zebu được triển khai thực hiện với sự tham gia 34 hộ dân. Các dự án khoa học công nghệ cơ sở hàng năm được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn thành phố, dự án ứng dụng Khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2012 (Mô hình cá Chình và Mô hình cá Rô đầu vuông); dự án ứng dụng Khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2013 (Mô hình ICM trên cây hồ tiêu, Mô hình chuyển giao kỹ thuật nuôi chim bồ câu Pháp sinh sản), đã tạo điều kiện cho người nông dân tiếp cận với những giống mới, những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới từ đó tìm ra hướng thích hợp để phát triển kinh tế hộ gia đình mình.
Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng KHKT trong sản xuất nông nghiệp ở thành phố Pleiku còn gặp khó khăn do thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật, vốn hỗ trợ mô hình ít, trình độ của nông dân không đều, tính ỷ lại vào sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước trong thực hiện các mô hình còn nhiều nên chưa thúc đẩy việc ứng dụng KHKT đồng bộ và trên diện rộng. Bên cạnh đó, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp hàng hoá; giá cả các sản phẩm nông nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường, tính rủi ro cao, điều kiện khí hậu có nhiều thay đổi nên người dân chưa mạnh dạn đầu tư lớn vào sản xuất nông nghiệp; một bộ phận nông dân vẫn lo ngại khi áp dụng tiến bộ kỹ thuật, năng suất cây trồng cao nhưng lại khó tiêu thụ sản phẩm dẫn đến “được mùa, mất giá”, người sản xuất vẫn không được hưởng lợi
.
(Mô hình măng điền trúc tại làng Nha Prông, xã Chư Á)

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai ứng dụng KHKT trong sản xuất nông nghiệp ở thành phố Pleiku, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần thực hiện tốt một số giải pháp cụ thể là:
Một là, Đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị (khoá X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, gắn với thực hiện đạt kết quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường vận động nhân dân đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, từng bước làm chủ tiến bộ KHKT trong nông nghiệp.
Hai là, Mỗi xã, phường trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương mình chủ động phối kết hợp với Phòng Kinh tế và các cơ quan chức năng của thành phố có định hướng cụ thể trong việc xác định cây trồng, vật nuôi chủ lực của địa phương.
Ba là, Phòng Kinh tế thành phố tiếp tục hỗ trợ công tác khuyến nông, tập huấn kỹ thuật cho người nông dân góp phần nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Bốn là, cần sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trong việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, sự chung tay của các ngành trong việc vận động người nông dân mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, từng bước làm chủ tiến bộ KHKT góp phần nâng cao năng suất, niềm tin về chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tăng thu nhập cho người sản xuất, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.
                                                            Nguyễn Trung Kiên
                                                                  Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png