TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành ủy Pleiku tổ chức Hội thảo khoa học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Ngày đăng bài: 30/10/2022
Bùi Tiến Dũng
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy,
Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố 
         
Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 45-KH/TU, ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngày 23 tháng 9 năm 2022, Thành ủy Pleiku tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đảng bộ thành phố Pleiku xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị - Thực trạng và giải pháp”.

xd-dang1-(1).jpg
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh Sỹ Nhân.

Hội thảo là hoạt động thiết thực để triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và nghị quyết, kế hoạch củaTỉnh ủy, Thành ủy về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hội thảo đã nhận được 30 báo cáo khoa học. Các báo cáo tập trung vào 04 nhóm vấn đề, chủ yếu sau: (1) Một số vấn đề lý luận - thực tiễn mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. (2) Các quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở Đảng bộ thành phố và ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy. (3) Chia sẻ cách làm, cách vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại cơ quan, đơn vị mình. (4) Các kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian đến.
 
xd-dang2.jpg
Đồng chí Phạm Đình Thu – Nguyên Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Sỹ Nhân

Tại Hội thảo có 09 báo cáo khoa học phát biểu trực tiếp. Các phát biểu mang tính xây dựng, khoa học của đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh; thành phố và các đại biểu tham dự Hội thảo. Từ lý luận và những tổng kết thực tiễn giá trị, Hội thảo đã tập trung đi sâu phân tích, làm rõ hơn thực trạng, nguyên nhân những biểu hiện suy thoái; đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các báo cáo khoa học được các nhà khoa học; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; các đồng chí của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố gửi về Ban Tổ chức Hội thảo được đầu tư rất công phu; đưa ra được những việc làm và có những đề xuất rất hữu ích để thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Tất cả các báo cáo khoa học sẽ được đưa vào Kỷ yếu khoa học và được Ban Thường vụ Thành ủy xem như là một công trình nghiên cứu khoa học đóng góp cho sự phát triển của Đảng bộ thành phố.
 
xd-dnag3.jpg
Đồng chí Phan Thị Nga – Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Sỹ Nhân.

Những ý kiến trực tiếp tại Hội thảo và các ý kiến đề xuất trong các báo cáo khoa học tập trung vào các nội dung như: Đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu; tự giác, trung thực tự phê bình và phê bình, gắn “Tự soi, tự sửa” của từng cán bộ, đảng viên với “Tự soi, tự sửa” của tập thể. Công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ phải gắn số lượng với chất lượng. Khơi dậy ý thức, lòng nhiệt huyết và cống hiến của thanh niên. Quan tâm coi việc bổ nhiệm lại như bổ nhiệm mới, có khi còn làm kỹ hơn bổ nhiệm mới, yêu cầu người bổ nhiệm lại phải đổi mới…

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, từ kết quả Hội thảo là động lực to lớn để Đảng bộ thành phố Pleiku tiếp tục khẳng định vai trò của mình, quyết tâm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thành phố. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp thu các ý kiến tại Hội thảo, nhất là những đề xuất những giải pháp thiết thực về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá trong toàn Đảng bộ thành phố.

Thứ hai, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự và các báo cáo khoa học trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học để nghiên cứu, vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ ba, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị cần mạnh dạn “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); định kỳ chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, những nguyên nhân chủ quan, khách quan; rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi và tiếp tục đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png