TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Phát huy truyền thống của Ban an ninh khu 9 trong xây dựng và phát triển thành phố

Ngày đăng bài: 19/10/2019
Thượng tá Phan Nhật Toàn
                                         Trưởng Công an thành phố
 
Thị xã Pleiku (nay là thành phố Pleiku) có vị trí chiến lược đối với tỉnh Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung, vì vậy trong quá trình tiến hành xâm lược, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, Ngụy quyền Sài Gòn đều tìm mọi cách để chiếm và chọn Pleiku làm trung tâm chỉ huy, thiết lập bộ máy cai trị để đàn áp phong trào cách mạng.

Với tinh thần kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm, cùng sự ra đời của các lực lượng cách mạng của Đảng, Ban an ninh khu 9 (nay là Công an thành phố Pleiku) được hình thành có 10 đồng chí. Ngay từ những tháng năm đầu gian khổ, hành trang trên vai là Sáu điều Bác dạy với lòng yêu nước, quyết tâm giành độc lập tự do, nhiều cán bộ chiến sỹ Ban an ninh khu 9 (nay là Công an thành phố) đã hiến dâng trọn cuộc đời mình trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược trên địa bàn Pleiku – một địa bàn chiến đấu gay go nhất tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, công tác điệp báo an ninh, công tác tiến công địch, diệt ác phá kìm, công tác xây dựng thực lực: xây dựng cơ sở cách mạng trong nội thị và vùng bàn đạp, bảo vệ vững chắc địa bàn đóng chân tại Kon Gang, xã Gào, Bàu Cạn,... hỗ trợ nhân dân nổi dậy đấu tranh, góp phần đánh đuổi Mỹ - Ngụy.

Đất nước được giải phóng, bằng sức mạnh của tình đoàn kết, tất cả cán bộ chiến sĩ Công an thị xã đã chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ, tích cực phấn đấu công tác góp phần xây dựng và bảo vệ thị xã Pleiku ngày một bình yên và phát triển. Với những thành tích đã đạt được qua các thời kỳ, ngày 30/3/1986, Công an thị xã Pleiku đã được Nhà nước trao tặng Huân chương chiến công hạng nhất. Năm 2000, được Nhà nước tuyên dương “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang”, xứng đáng với tình cảm, niềm tin yêu mà nhân dân giành cho lực lượng Công an nhân dân.
 
cong-an-1.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.
 
Tiếp nối truyền thống đơn vị anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể thành phố, cùng các cấp ủy, chính quyền cơ sở, lực lượng Công an thành phố thật sự trở thành nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

 Đón nhận niềm tin yêu, sự ủng hộ của cán bộ nhân dân thành phố, để hoàn thành tốt trọng trách của mình, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố đã xác định lấy công tác xây dựng lực lượng là khâu đột phá, tạo khối đại đoàn kết, làm nên sức mạnh nội lực và là yếu tố hàng đầu dẫn đến thắng lợi toàn diện trên các mặt công tác khác. Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ, mỗi cán bộ chiến sỹ luôn thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, duy trì nền nếp kỷ luật đơn vị, xây dựng nội bộ Đảng đoàn kết, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình trong Đảng, mỗi Đảng viên nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nâng cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
cong-an-2-(1).jpg
Thành phố Pleiku phát động tháng hành động phòng, chống ma túy.

Đơn vị đã tổ chức được nhiều hình thức sinh hoạt chính trị tư tưởng phong phú, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng và truyền thống lực lượng công an nhân dân, mài sắc ý chí tấn công tội phạm, tinh thần chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng quên mình vì nhiệm vụ. Tạo đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh cho cán bộ chiến sỹ bằng các hoạt động văn hóa văn nghệ và giao lưu, thi đấu thể dục thể thao, tham gia tích cực các Hội thi do các cấp Ngành phát động, đạt nhiều thành tích cao.

Gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã xây dựng và đang triển khai mô hình sinh hoạt chính trị  “Mỗi câu chuyện – một bài học”. Theo đó, mỗi tuần chỉ huy các đơn vị lại triển khai 01 câu chuyện do Công an Thành phố sưu tầm, cách làm này tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ chiến sỹ vì những câu chuyện về Bác luôn xúc tích, thuyết phục, dễ đi vào lòng người, nội dung vừa tuyên truyền về tấm gương vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa gần gũi với thực tiễn công tác rèn luyện của cán bộ chiến sĩ Công an (đến nay đã tiến hành triển khai sinh hoạt được 63 câu chuyện).

 Thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng  “Chủ động, Nêu gương, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả” và luôn khắc ghi lời dạy của Bác “Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép”, “Đối với công việc phải tận tụy” trong từng việc làm cụ thể.

Gắn chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức cán bộ và đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giải quyết những vấn đề nổi lên, khắc phục sự thụ động trong phát hiện, biểu dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Khen thưởng chính xác, động viên kịp thời, tạo sự lan tỏa; chú trọng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp công tác và chiến đấu. Tăng cường công tác tập huấn, huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật; tăng cường kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh công an nhân dân nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, đạo đức lối sống văn hóa, tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh.
Với phương châm kết hợp giữa xây và chống, Công an thành phố tiếp tục từng bước kiện toàn, sắp xếp bố trí cán bộ hợp lý, theo đúng quy chế nhằm củng cố công tác xây dựng lực lượng ngày càng tốt hơn, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nội bộ. Chú trọng xây dựng, củng cố ý thức tổ chức kỷ luật trong đơn vị. Đối với công tác chuyên môn, làm việc có kế hoạch, đi báo công, về báo việc. Việc khen thưởng, kỷ luật đều rõ ràng, tạo sự công bằng và khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sỹ có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tỷ lệ cán bộ chiến sỹ có trình độ đại học và trên đại học được nâng lên, tính đến năm 2019 đạt tỷ lệ 52,5%; 100% lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ trong diện quy hoạch có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Cán bộ chiến sỹ thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ gìn tư thế lễ tiết tác phong chuẩn mực. Trong quá trình làm việc, chưa phát hiện trường hợp nào cửa quyền, lợi dụng chức vụ quyền hạn để nhũng nhiễu nhân dân. Cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt nếp sống văn hóa nơi công tác, nơi cư trú. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái do cấp ủy, chính quyền và Ngành phát động với tổng số tiền gần 700 triệu đồng.

 Thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác, tận tụy trong công việc, kiên quyết tấn công tội phạm, phục vụ nhân dân. Chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự có hiệu quả, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số trốn đi Campuchia, Thái Lan, bước đầu ngăn chặn có hiệu quả hoạt động gây rối của các đối tượng khiếu kiện kéo dài, phức tạp. Tình hình phạm pháp hình sự được kiềm chế, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng liên quan đến ma túy, không để hình thành đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy. Tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; phòng, chống cháy, nổ. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa diễn ra trên địa bàn, phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc. Tập trung thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, Công an thành phố đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tổ chức công tác tuần tra khép kín địa bàn, phân công các tổ công tác tăng cường các xã phối hợp đảm bảo an ninh trật tự; tỷ lệ điều tra làm rõ đạt trung bình đạt 72,8% (tính trong khoảng từ năm 2014 đến 2018), triệt phá 48 nhóm, 207 đối tượng hình sự, 324 vụ 531 đối tượng ma túy, phát hiện bắt giữ 385 vụ 378 đối tượng vi phạm lĩnh vực kinh tế, môi trường. Bắt 99 đối tượng truy nã, tiến hành khám nghiệm hiện trường 1.232 vụ, góp phần điều tra khám phá án hiệu quả. Bảo vệ an toàn nhà tạm giữ, không để can phạm nhân trốn, chết, suy kiệt. Công tác điều tra, xử lý tội phạm đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm (thụ lý điều tra 1.447 vụ án, 1.789 bị can liên quan đến tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy).

Xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhân dân, Công an thành phố duy trì tốt Hội nghị cán bộ nhân dân góp ý cho công tác đảm bảo an ninh trật tự và cảnh sát khu vực (303 cuộc, 61.686 người tham dự, 2.552 ý kiến); Diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến  nhân dân (12 cuộc, 580 người tham dự, 50 ý kiến). Đặt hộp thư góp ý, công khai số điện thoại đường dây nóng, đảm bảo lịch trực tiếp công dân; tiếp thu, phản hồi kịp thời ý kiến của cơ quan báo chí về những vấn đề có liên quan đến công tác Công an. Thực hiện công tác phụ trách, kết nghĩa với làng đồng bào dân tộc thiểu số, Công an Thành phố đã xây dựng Kế hoạch phân công cụ thể cho các đơn vị, hàng năm đều có báo cáo, đánh giá rút kinh nghiệm. Qua 5 năm phụ trách làng Do (xã Chư Á), lực lượng Công an thành phố đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã trong việc phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội và củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Thực hiện cải cách hành chính, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Duy trì lực lượng thường trực 24 giờ trong ngày tại trụ sở Công an thành phố, Công an các xã, phường để giải quyết các yêu cầu của nhân dân có liên quan đến an ninh trật tự. Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác, đơn vị đã cập nhật và sử dụng phần mềm quản lý văn bản, khai thác sử dụng hiệu quả mạng nội bộ để phục vụ công tác, công bố thủ tục hành chính tại cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thành phố. Để xây dựng lực lượng vững mạnh, được nhân nhân tin yêu,  thực hiện lời Bác dạy “Quần chúng nhân dân chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức”, lãnh đạo công an thành phố đặc biệt quan tâm, giáo dục đến cán bộ chiến sỹ về tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, “mỗi ngày làm một việc tốt cho dân” là phương châm hành động xuyên suốt. Cải cách thủ tục hành chính trong công tác giải quyết hộ khẩu, làm chứng minh nhân dân là những hoạt động vô cùng thiết thực thể hiện sự tận tụy với nhân dân.

Thành phố Pleiku đang bước vào thời kỳ phát triển mới, bên cạnh những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn thách thức khó lường của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để có thể làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, góp phần đắc lực vào sự phát triển chung của Thành phố, mỗi cán bộ chiến sỹ Công an thành phố Pleiku phải luôn thấm nhuần 6 điều Bác dạy công an nhân dân, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để vươn lên tầm cao mới về trí tuệ và phẩm chất cách mạng, đáp ứng đòi hỏi nhiệm vụ mới, vững vàng trong cuộc chiến đấu thầm lặng bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và đập tan mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Xứng đáng với các thế hệ cán bộ chiến sỹ Công an thành phố đi trước đã hết lòng cống hiến cho sự nghiệp giành độc lập, tự do và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Vì Thành phố Pleiku phát triển vững mạnh, toàn diện./.
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png