CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Thông tin tuyên truyền
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

HĐND XÃ BIỂN HỒ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2016- 2021

Ngày đăng bài: 28/04/2021
Chiều ngày 27/4/2021, HĐND xã Biển Hồ tổ chức kỳ họp lần thứ 13, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh giai đoạn 2016-2020, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của địa phương giai đoạn 2021-2025; Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026.

 
 

Nhiệm kỳ 2016-2020, Các hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển nhanh, chất lượng các mặt hàng buôn bán được nâng lên, thị trường hàng hóa ngày càng phong phú đa dạng, cơ bản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Các trục đường chính đến các thôn, làng được nhựa hóa 100%, đường trục thôn, xóm được cứng hóa 90%, đường làng ngõ xóm sạch, không còn lầy lội vào mùa mưa 85%. 100% các thôn, làng đã có hội trường, nhà sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân; 99% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia, 95% số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và 100% hộ có phương tiện nghe nhìn, nhiều hộ đã mua sắm các vật dụng đắt tiền để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nhiệm kỳ: 22.541.972.200đ. Chương trình DS - KHHGĐ thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1% đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế 83% (Không đạt chỉ tiêu thành phố giao 87,44% năm 2020). Tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa hàng năm ngày càng cao; đến nay tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,05% tăng 4,3% so với đầu nhiệm kỳ. Công tác đào tạo nghề được quan tâm, chú trọng. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt 95,6%. Tổng số lao động trong độ tuổi có việc làm qua đào tạo đạt 54,1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm/người đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Năm 2016 có 79 hộ nghèo, tỷ lệ 4,02%, đến cuối năm 2020 còn 19 hộ nghèo, tỷ lệ 0.88 % (giảm 3,34% so với đầu nhiệm kỳ). Tình hình ANCT- TTATXH cơ bản được giữ vững. Thực hiện tốt Kế hoạch 29/KH-UBND ngày 23/12/2016 của UBND thành phố Pleiku về quản lý, giáo dục đối tượng Fulrô, tin lành Đê ga trên địa bàn xã. Công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật luôn được quan tâm. Việc trả lời và giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của nhân dân được kịp thời. Công tác cải cách hành chính được cải thiện qua từng năm, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản  lý , điều  hành được tăng cường và mang lại hiệu quả thiết thực. UBND xã đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào cơ quan trên 25 lĩnh vực, 174 thủ tục hành chính. Hoàn thành công tác sáp nhập làng theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố; đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.  Sau sáp nhập xã còn 05 thôn, 02 làng (giảm 03 làng).

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND xã đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng kỳ họp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ Thường trực HĐND xã đã tổ chức 13 kỳ họp, ban hành 74 Nghị quyết. Tổ chức được 21 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 2380 lượt cử tri đại diện cho toàn thể nhân dân tham dự, chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri được nâng cao, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực như đường GTNT, điện, trường học, vệ sinh môi trường, đất đai. Qua buổi tiếp xúc cử tri có 107 ý kiến, kiến nghị với các cấp; các  ý kiến, kiến nghị đã được trả lời trực tiếp tại Hội nghị, các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên Thường trực HĐND xã đã tổng hợp bằng văn bản gửi về Thường trực HĐND, UBND, UBMT thành phố xem xét trả lời bằng văn bản trong các đợt tiếp xúc theo đúng trình tự thẩm quyền quy định. Kết quả có 100% các ý kiến, kiến nghị của cử tri được trả lời thỏa đáng và được giải quyết. Có trên 98% đại biểu Hội đồng nhân dân và 100% đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của địa phương tham gia tiếp xúc cử tri.
Nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND xã tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND, UBMTTQ và các đoàn thể triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. 

TKNK-22.png

Ông Nguyễn Văn Đố - Chủ tịch HĐND xã  tặng quà chia tay cho 15 đại biểu HĐND không tái cử

TKNK-11.png

Ông Đặng Khánh Toàn - Chủ tịch UBNd xã tặng Giấy khen cho các tâp thể và cá nhân
có thành tích trong Hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

 
Nhân dịp này, UBND xã tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thường trực HĐND xã tặng quà chia tay cho 15 đại biểu HĐND không tái cử./.
                                                                                                                   Tin, ảnh: Thanh Nga