TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014

Ngày đăng bài: 11/07/2014
Những tháng đầu năm 2014, thực hiện Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của UBND tỉnh Gia Lai; ngày 22/01/2014, UBND thành phố Pleiku đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 và Quyết định số 81/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2014, theo đó UBND thành phố đã quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch. Qua 6 tháng đầu năm 2014, công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

Về cải cách thể chế

UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định 91/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND ngày 25/10/2006 của UBND tỉnh Gia Lai về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND các cấp.

Về cải cách thủ tục hành chính

Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế “một cửa hiện đại” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân  thành phố và cơ chế “một cửa” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 23/23 xã, phường; tuân thủ chặt chẽ các quy định về thủ tục hành chính của Trung ương và của tỉnh; áp dụng bộ thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Pleiku đã tiếp nhận 19.880 hồ sơ, đã giải quyết 14.814 hồ sơ, trong đó 13.628 hồ sơ trả đúng hạn (chiếm 92%), 1.186 hồ sơ trả trễ hạn (chiếm 8%). Tỷ lệ hồ sơ trả trễ hạn giảm 4,8% so với cùng kỳ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường giải quyết 98.770 lượt hồ sơ, thu lệ phí 929.511.000 đồng.


Nhìn chung, công tác giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa hiện đại đã đạt được những kết quả cụ thể, thủ tục và thành phần hồ sơ được giải quyết theo đúng quy trình, tạo được niềm tin và sự hài lòng đối với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch công việc. Tuy nhiên, tình trạng hồ sơ trễ hẹn vẫn còn nhiều, vẫn có nhiều hồ sơ thiếu thông tin phải trả về nhiều lần để bổ sung thủ tục gây mất thời gian và người dân phải đi lại nhiều lần. Nguyên nhân do khối lượng hồ sơ tiếp nhận hàng ngày quá nhiều, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai dẫn đến áp lực và khối lượng lớn cho các phòng chuyên môn xử lý; trình độ chuyên môn, năng lực của một bộ phận cán bộ còn chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, kỹ năng giao tiếp, ứng xử của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường chưa đồng bộ, chặt chẽ dẫn đến thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài.

Về cải cách tổ chức bộ máy

Việc sắp xếp tổ chức cơ quan chuyên môn bước đầu đã có nhiều tiến bộ đáng kể, cơ quan tạo được sự ổn định về tổ chức, giúp UBND các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương; bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm, đề bạt…một số chức danh ở các phòng ban chuyên môn, xã phường phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng được yêu cầu công việc cụ thể trong thời kỳ mới. Xây dựng và hoàn thiện quy chế làm việc của UBND thành phố, các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên UBND thành phố khóa X, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương.


Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý, tin học, ngoại ngữ. Cử cán bộ công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức Quốc phòng – an ninh…. Bên cạnh đó, thành phố luôn chú trọng, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo sau đại học, xác định đó là nhu cầu cần thiết để tạo ra đội ngũ cán bộ công chức có chất lượng cao về trình độ chuyên môn để phục vụ công tác và đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của thành phố.

Về cải cách tài chính công

Trong 6 tháng đầu năm 2014, thành phố tiếp tục thực hiện Luật ngân sách, Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính Phủ và cơ chế khoán tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ đúng như quy định và hướng dẫn của UBND tỉnh.

Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chương trình hành động của Chính phủ và của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính. Thành phố thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra tài chính đối với các đơn vị, phòng ban chuyên môn của thành phố, các xã, phường; đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý và chi tiêu tài chính, tăng hiệu quả đầu tư tài chính và tăng thêm thu nhập chính đáng cho cán bộ công chức, thực hiện nghiêm túc các luật, quy định về quản lý tài chính của Trung ương và của tỉnh.

Về hiện đại hoá nền hành chính

Tiếp tục phát huy hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đặc biệt trong hoạt động tiếp nhận và trả kết quả thành phố theo cơ chế hiện đại, giúp người dân có thể tra cứu thủ tục hành chính và kết quả giải quyết hồ sơ trên cổng thông tin điện tử thành phố. 

Trang thông tin điện tử thành phố đã được khai thác và sử dụng có hiệu quả, các tin bài phản ánh nội dung chỉ đạo, điều hành và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố, các xã, phường, phòng ban được đăng tải kịp thời; đăng tải các thông tin giấy mời, văn bản, lịch công tác tuần, báo cáo... (trừ những văn bản đảm bảo chế độ mật theo quy định) lên Trang thông tin điện tử thành phố để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân khai thác sử dụng và nắm bắt thông tin kịp thời. Các mẫu biểu, hồ sơ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử để giúp cho tổ chức, cá nhân thuận tiện nghiên cứu và tải hồ sơ về. UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý, giải quyết công việc hàng ngày. Tất cả các phòng ban, xã phường đều kết nối mạng internet để truy cập, sử dụng mạng nội bộ eofice giữa các phòng ban chuyên môn thuộc thành phố để trao đổi, xử lý công việc nội bộ được nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm được thời gian gửi văn bản; nghiêm túc thực hiện việc giảm hội họp, giấy tờ hành chính theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh nhằm tránh lãng phí, tăng thời gian tác nghiệp thực tế của đội ngũ cán bộ công chức.

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả, nét nổi bật nhất là tỷ lệ hồ sơ trả trễ hẹn tại bộ phận một cửa hiện đại đã giảm đáng kể. Có được kết quả ấy, ngoài sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố, còn có sự quyết tâm và nỗ lực của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các phường, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của mỗi cán bộ công chức trong giải quyết hồ sơ, công việc.
 
                                                                                                                        Thúy Hằng
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png