TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

UBND phường Yên Đỗ tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021

Ngày đăng bài: 19/12/2021
Ngày 16/12/2021, UBND phường Yên Đỗ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Trong năm qua, Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường trong năm 2021 có phần chững lại do ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid -19  địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ; điều này đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ, thu, chi ngân sách của địa phương. Đối với sản xuất nông nghiệp năng suất vụ đông xuân và vụ mùa đạt 56.5 tạ/ha, đạt 96.91% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản lượng vụ mùa và vụ đông xuân đạt 169.5 tấn đạt 88.09% so với cùng kỳ.

yen-do1.jpg

Tổng thu ngân sách Nhà nước không tính tiền sử dụng đất ước thực hiện được: 9.896.032.366/10.798.000.000 đồng đạt tỷ lệ 91,65%. Tổng thu ngân sách phường (không bao gồm bổ sung có mục tiêu) ước thực hiện được: 1.936.115.249/2.201.800.000 đồng đạt tỷ lệ 87,93%.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Tổng chi ngân sách phường ước là: 8.775.100.863/6.665.580.000 đồng chiếm tỷ lệ 131,65%. Chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Treo khẩu hiệu tại Hội trường các tổ dân phố, thôn cũng như nhắc nhở nhân dân treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ lớn, kỷ niệm, chào mừng các sự kiện nổi bật, ĐHĐB đảng bộ thành phố hướng tới ĐHĐB các cấp và toàn quốc. Triển khai cho các tổ dân phố, thôn họp dân tuyên truyền, vận động nhân dân có biện pháp phòng, chống dịch Covid 19, bạch hầu, chân tay miệng, sốt xuất huyết, phòng, chống cháy nổ và thực hiện tốt việc tham gia giao thông đường bộ, đồng thời nghiêm cấm việc mua bán, sản xuất, tàng trữ và đốt pháo nổ, đề cao cảnh giác tình trạng trộm cắp, bài trừ mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội khác.
yen-do2.jpg

Công tác y tế, giáo dục, thương binh-xã hội, giảm nghèo, dân tộc tôn giáo hoạt động ngày càng có chất lượng: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trong năm 2021 có phần ổn định chiếm tỷ lệ 1,00%; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được hướng dẫn làm thủ tục đề nghị cấp thẻ BHYT theo quy định. Năm học 2020-2021 toàn phường có 2.178 học sinh; trong đó THCS có 643 học sinh, tiểu học có 734 học sinh và mầm non có 801 cháu. Các nhà trường đã có nhiều cố gắng trong triển khai chuyển từ hình thức học trực tiếp sang hình thức dạy trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; duy trì phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021.

Tổ chức họp bình xét bổ sung hộ cận nghèo phát sinh trong thôn Pleikuroh đảm bảo theo quy định. Đề nghị cấp 04 thẻ BHYT cho hộ cận ngèo phát sinh. Tỷ lệ hộ  nghèo cuối năm giảm 7 hộ số hộ nghèo còn lại 01 hộ chiếm tỷ lệ 0.02%, hộ cận nghèo giảm 4 hộ còn lại 08 hộ chiếm tỷ lệ 0.17%. Qua rà soát hộ nghèo theo giai đoạn 2022-2025 toàn phường có 15 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0.37%, 17 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 0.42%. Thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, cũng như chăm lo kịp thời các chế độ cho các đối tượng chính sách và xã hội. Hoạt động của Hội khuyến học phường có nhiều tích cực và đã đưa Trung tâm học tập cộng đồng phường đi vào hoạt động có hiệu quả thiết thực trong sự nghiệp xã hội hóa học tập, nhiều hoạt động được cộng đồng hưởng ứng cao.
 
yen-do3-(1).jpg
 
Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn được giữ vững, chưa phát hiện dấu hiệu gì xảy ra. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm luôn được chú trọng. Năm 2021 Phạm pháp hình sự: Xảy ra 12 vụ (tăng 5 vụ so với năm ngoái). Phạm pháp ma túy: Phát hiện 06 vụ (giảm 5 vụ so với năm ngoái).  Phạm pháp kinh tế - môi trường (giảm 5 vụ so với năm ngoái) Công tác quân sự địa phương luôn được kiện toàn và củng cố, đảm bảo số lượng và chất lượng lực lượng dân quân. Triển khai công tác huấn luyện quân sự địa phương đảm bảo quân số và thời gian; giao quân năm 2021 đạt 100% (13/13 thanh niên) chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Triển khai công tác đăng ký NVQS cho nam thanh niên độ tuổi 17, đảm bảo đúng thời gian quy định của cấp trên.

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở luôn được đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  có 3.379/3.946 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 95,77%. Đồng thời xét biểu dương 60 hộ gia đình tiêu biểu 3 năm liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa (2019-2021). Tổ chức họp xét danh hiệu khu dân cư văn hóa và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND thành phố công nhận 12 tổ dân phố, thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa và đề nghị UBND thành phố khen thưởng 01 tổ dân phố văn hóa 5 năm liên tục (2017-2021).

Phát huy những kết quả cơ bản đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2021. Năm 2022, UBND phường tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch covid- 19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; sẵn sàng ứng phó, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch xây dựng cơ bản và thu chi ngân sách năm 2022; Đẩy mạnh công tác quản lý đô thị, nâng cao hoạt động của Đoàn kiểm tra xử lý TTĐT trong công tác kiểm tra trật tự đường phố; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nhằm lập lại trật tự kỷ cương văn minh đô thị theo chỉ thị của thành phố Chỉ đạo các hoạt động thông tin tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các ngày lễ lớn của dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn phường; Tổ chức quán triệt, triển khai tốt các văn bản của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 và các năm tiếp theo; điều chỉnh hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, lâu dài. Tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ chiến đấu theo Kế hoạch của thành phố; xây dựng kế hoạch đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban nhân dân đã đạt được trong năm 2021, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước như: Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác an sinh xã hội; công tác trật tự đô thị tại chợ tự phát ngã năm Nguyễn Trãi, đảm bảo TTATXH  và phòng, chống dịch bệnh dịp giáng sinh và tết dương lịch, tết cổ truyền. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022; chung tay phối hợp với các đoàn thể thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển của địa phương; làm tốt công tác chỉ đạo Đội thuế, Tài chính, các ngành có liên quan thực hiện thu ngân sách đạt chỉ tiêu trên giao. ..

Kết thúc Hội nghị, UBND phường đã trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho 13 tập thể và 24 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
 
                                                                             Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                             UBND phường Yên Đỗ
 
 
 
 
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png