TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá

Ngày đăng bài: 06/06/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 1-6-2021 về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về di sản văn hoá, các quy định pháp luật liên quan, văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo liên quan. Tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về các di sản văn hoá, nhất là các di sản đã được xếp hạng, ghi danh. Đặc biệt, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch địa phương. Chú trọng công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá, thực hiện Quyết định số 312/QĐ-UBND UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục kiểm kê di tích và dự kiến lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích giai đoạn 2018-2023, bảo vệ, phát huy giá trị di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Rà soát, lựa chọn các hiện vật, nhóm hiện vật có giá trị tiêu biểu, đáp ứng tiêu chí để lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia theo quy định. Xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể, đặc biệt chú ý đến các di sản thuộc Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, nhất là Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên. Duy trì việc tổ chức Festival văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai định kỳ 2 năm/lần. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, khuyến khích thực hiện xã hội hoá nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo tổ chức, cá nhân vào hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.
 
THANH-NHAT-DSCN9384-(1).jpg
Nét văn hoá cộng đồng của người dân tộc thiểu số.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về chuyên môn, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương thực hiện, thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích theo quy định. Tổ chức việc lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Thống kê danh sách các di tích đã bị xuống cấp, cần đầu tư, tu bổ, tôn tạo. Rà soát, cập nhật và đề xuất UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung danh mục kiểm kê di tích phù hợp với tình hình thực tế địa phương; tổng hợp và tham mưu việc ban hành danh mục kiểm kê di tích giai đoạn tiếp theo, chú ý đến các di tích lịch sử. Chỉ đạo Bảo tàng tỉnh thực hiện có hiệu quả việc bảo tồn các di sản văn hoá, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn, gắn bảo tồn, phát huy di sản văn hoá với phục vụ du lịch; xây dựng phương án bảo quản bảo vật quốc gia, lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể.

Hướng dẫn, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể theo quy định. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan, căn cứ quy định hiện hành, tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể, người có đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá. Sở Tài nguyên và Môi trường Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy hoạch và xử lý các trường hợp vi phạm về đất di tích. Sở Giáo dục và Đào tạo Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chương trình giáo dục địa phương có nội dung phù hợp về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, ưu tiên các di tích có tiềm năng phát triển du lịch theo các quy định hiện hành. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tích cực phối hợp với các cấp chính quyền vận động, tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi thực hiện tốt việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh.
 
THANH-NHAT-DSCN9474.jpg
Thanh niên dân tộc thiểu số duy trì và phát huy giá trị văn hoá truyền thống.
 
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương bố trí thời gian, nhân lực, kinh phí phù hợp triển khai việc lập hồ sơ khoa học di tích đề nghị xếp hạng.  Xây dựng kế hoạch, quy hoạch đất đối với các di tích dự kiến lập hồ sơ khoa học trong quy hoạch đất đai các giai đoạn của địa phương; có phương án khoanh vùng, bảo vệ đất đối với di tích đã xếp hạng và dự kiến đề nghị xếp hạng. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các di tích dự kiến lập hồ sơ khoa học tại địa bàn để đề xuất, tham mưu UBND tỉnh bổ sung vào danh mục kiểm kê giai đoạn 2018-2023 và ban hành danh mục kiểm kê các giai đoạn tiếp theo, triển khai thực hiện. Rà soát, lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể theo quy định…
Tin, ảnh: THANH NHẬT
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png