TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Gia Lai – những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động triển khai Đề án:Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025

Ngày đăng bài: 30/10/2019
Phát triển doanh nghiệp được coi là nhiệm vụ quan trọng góp phần tăng nguồn lực, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước cũng như tạo công ăn việc làm cho người lao động. Trong thời gian qua, tình hình phát triển doanh nghiệp ở Gia Lai có nhiều khởi sắc, tuy nhiên, lượng doanh nghiệp do nữ doanh nhân làm chủ chiếm rất thấp, quy mô doanh nghiep chủ yếu là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Báo cáo khảo sát cho thấy phụ nữ và nam giới có tỷ lệ ngang nhau về mong muốn khởi nghiệp, song cơ hội phát triển doanh nghiệp vẫn chưa đồng đều nếu xét về góc độ bình đẳng giới (doanh nghiệp nữ là 12,08%) (1). Xuất phát từ thực tế này, ngày 26/12/2017, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, tỉnh ta đã có những kết quả quan trọng, bước đầu đạt được mục tiêu nâng cao hiểu biết của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật, các thành phần kinh tế- xã hội của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp để thay đổi nhận thức cũng như khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và tiềm năng sáng tạo của phụ nữ. Đồng thời, tạo bước đệm cho việc hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh của chị em phụ nữ, tạo việc làm và thu nhập cho nữ giới.

Kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền vận động giáo dục, nâng cao nhận thức về hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh- Truyền hình cấp huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền do Sở Thông tin và Truyền thông ban hành, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”, “Ngày phụ nữ khởi nghiệp”  cùng nhiều nội dung khác có liên quan đến Đề án với nhiều hình thức khác nhau phù hợp với tình hình, đặc điểm dân cư và kinh tế - xã hội ở Gia Lai. Cụ thể:

Vận động thông qua hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng

Trong thời gian qua đã có 32 tin bài được Hội Liên hiệp phụ nữ đăng tải trên tờ tin, website của Hội, cũng như phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Gia Lai, kênh thời sự để đưa tin.

Cấp phát tài liệu

Hội Liên hiệp phụ nữ đã chuyển 290 cuốn tài liệu tuyên truyền về khởi nghiệp do TW Hội phát hành tới các chi hội. Phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn và phát hành miễn phí 126.331 tài liệu tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức và đến từng thôn, làng, tổ dân phố, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp.

Tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chi Hội định kỳ: Trong năm 2018, Hội phụ nữ các cấp đã tiến hành tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi Hội định kỳ được 239 lượt với 248.551 hội viên phụ nữ.

Tuyên truyền, vận động qua các lớp tập huấn, diễn đàn, giao lưu

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức 38 lớp tập huấn với 3.250 hội viên, 100% cán bộ Hội và các ngành tham gia Đề án.
 
hinh-(1).jpg
Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp thành công (Ảnh: Nguồn từ Báo Gia Lai)

Đồng thời, cử 40 chị là nữ lãnh đạo quản lý hợp tác xã tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực Ban quản lý do TW Hội mở tại tỉnh,  04 chị cán bộ Hội tham gia “đào tạo giảng viên nguồn về lập kế hoạch kinh doanh” do TW Hội tổ chức;

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cử 22 chị là cán bộ Hội và doanh nghiệp nữ tham gia khóa đào tạo khởi nghiệp và ươm tạo doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, 50 hội viên tham gia lớp đào tạo về đối mới sáng tạo và khởi nghiệp cho trên địa bàn tỉnh, 02 chị tham gia Hội thảo về giới thiệu, trình diễn công nghệ và thiết bị phục vụ sản suất, 15 chị là nữ lãnh đạo quản lý hợp tác xã tham dự chương trình đào tạo Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 350 lượt phụ nữ tham gia 17 lớp tuyên truyền về cuộc cách mạng 4.0, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu 110 tham gia 7 lớp (02 lớp đào tạo về khới sự doanh nghiệp, 05 lớp đào tạo về Quản trị doanh nghiệp), hỗ trợ đăng ký 144 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức diễn đàn giao lưu “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp – sáng tạo” với 300 đại biểu tham dự với các nội dung trao đổi vấn đề cơ hội và thách thức khởi nghiệp của phụ nữ đối với cuộc cách mạnh công nghệ 4.0 và Đề án Hỗ trợ PN khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025;

Giao lưu hỏi đáp giữa đại biểu hội viên phụ nữ với lãnh đạo các sở, ban, ngành với các nội dung liên quan đến hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, nhất là những nội dung về chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tiếp cận vốn, kết nối giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, chính sách thuế đối với Hợp tác xã Nông nghiệp mới thành lập... Đồng thời, Hội Liên hiệp phụ nữ cũng chủ động mời chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan trao đổi chuyên đề: Phụ nữ khởi nghiệp và những yếu tố để phụ nữ khởi nghiệp thành công nhằm khơi dậy sức sáng tạo, niềm đam mê, tinh thần khởi nghiệp trong hội viên phụ nữ.

Tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động giáo dục, nâng cao nhận thức về hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

Thứ nhất, tiếp tục nhất quán quan điểm về vai trò của công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, nâng cao nhận thức về hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

Hoạt động tuyên truyền của các cấp Hội đã đem lại nhiều kết quả tích cực góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động khởi nghiệp, đặc biệt là chị em phụ nữ. Công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ đã phần nào đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, phù hợp với chủ trương của các địa phương, nhiều đơn vị chính quyền cấp huyện đã được các ban ngành chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

Thứ hai, cần lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp để đạt được kết quả tốt nhất

Phụ nữ luôn được xếp vào nhóm dễ bị tổn thương và “ít có khả năng nắm bắt hoặc phát huy các lợi thế từ những cơ hội đào tạo nghề và giáo dục đem lại mà trở ngại chính xuất phát từ định kiến giới về khả năng và vai trò giới truyền thống của họ”. Vì thế, để đạt được hiệu quả tốt nhất trong công tác tuyên truyền vận động cho nữ giới thì việc lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp chính là chìa khóa thành công cho các cấp Hội để đạt được kết quả tốt nhất.

Trong quá trình triển khai, hình thức tuyên truyền thường được các đơn vị lựa chọn là thông qua các lớp tập huấn, diễn đàn giao lưu với số lượng người đăng ký tham gia và được tham gia khá lớn. Có thể nói đây là hình thức có khả năng đem lại hiệu quả nhất, xuất phát từ những lý do sau:

Một là, tham gia các lớp tập huấn chính là cơ hội cho chị em phụ nữ được tiếp cận những quan điểm của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước về khẳng định vị trí, vai trò của nữ giới trong phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp cho phụ nữ. Lựa chọn hội viên Hội phụ nữ tham gia tập huấn là lựa chọn đúng đắn, bởi lẽ hội viên chính là người trực tiếp vận động, lan tỏa tính tích cực của Đề án đến với mỗi thành viên của chi hội tại địa phương.

Hai là, thực tế cho thấy các doanh nghiệp do nữ làm chủ ở Gia Lai còn thiếu kiến thức kỹ năng như: kỹ năng quản trị doanh nghiệp, nhân sự, tài chính, marketing, khó tiếp cận các nguồn lực và thị trường (1). Do đó, tham gia các lớp tập huấn, các khóa đào tạo là cơ hội cho nữ doanh nhân tại Gia Lai học tập các kỹ năng, nâng cao khả năng quản trị đối với doanh nghiệp mình.

Mặt khác, các buổi tập huấn trở nên rất có hiệu quả bởi phụ nữ được trực tiếp trao đổi về những khó khăn, trở ngại trong xây dựng ý định khởi nghiệp, để từ đó có sự giao lưu hỏi đáp giữa đại biểu hội viên phụ nữ với lãnh đạo các sở, ban, ngành về chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chính sách ưu đãi về thuế hay việc tiếp cận vốn, kết nối giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm...

Tóm lại, trong thời gian vừa qua, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động về tinh thần của Đề án. Tiếp tục triển khai tốt hoạt động này sẽ góp phần tạo động lực cho phụ nữ chủ động khởi nghiệp kinh doanh, năng động, sáng tạo, tạo được nhiều mô hình khởi nghiệp phù hợp với địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.

Chú thích:
(1) Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 - 2025
 (2) Ngô Thị Tuấn Dung, (2008), “Giáo dục – Đào tạo nghề nghiệp: Một số vấn đề quan tâm nhìn từ góc độ bình đẳng giới”, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, số 6
 
                                        Trần Ngọc Kiên-NgTrịnh Thị Thu Hiền
                                             Trường Chính trị tỉnh Gia Lai
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png