TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku: Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đẩy mạnh phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng bài: 17/04/2022
Thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã xây dựng Chương trình để triển khai thực hiện, trong đó, giao UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ về hỗ trợ, phát triển hợp tác xã trên địa bàn, gắn việc phát triển hợp tác xã với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để huy động có hiệu quả các nguồn lực, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 09, các Hợp tác xã trên địa bàn Thành phố tăng cả về số lượng và chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh từng bước được cải thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, cải thiện thu nhập cho các thành viên Hợp tác xã. Công tác hỗ trợ Hợp tác xã được quan tâm, ngoài việc hỗ trợ về chi phí thành lập, Thành phố còn tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ tạo điều kiện cho các Hợp tác xã tham gia các lớp hỗ trợ, đào tạo, nâng cao năng lực quản lý; tạo điều kiện cho các Hợp tác xã tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm, chương trình khuyến nông...     
 
tin-tt1-(1).jpg

Đến năm 2021, trên địa bàn Thành phố có 45 Hợp tác xã với 3.020 thành viên; Tổng vốn điều lệ là 125.226 triệu đồng, tổng doanh thu là 26.487 triệu đồng, lợi nhuận bình quân sau thuế là 68 triệu đồng. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong Hợp tác xã là 50 triệu đồng/năm. Thể hiện trên các lĩnh vực sau: Lĩnh vực Nông - lâm - ngư nghiệp có 22 Hợp tác xã, 1.185 thành viên, giải quyết việc làm cho 147 lao động, vốn điều lệ đăng ký 36,712 tỷ đồng; Lĩnh vực Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp có 04 Hợp tác xã, với sự tham gia của 30 thành viên, giải quyết việc làm cho 15 lao động, vốn điều lệ đăng ký 2,08 tỷ đồng; Lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ có 05 Hợp tác xã, với sự tham gia của 64 thành viên, giải quyết việc làm cho 54 lao động, vốn điều lệ đăng ký 60,112 tỷ đồng; Lĩnh vực Vận tải có 12 Hợp tác xã, với sự tham gia của 251 thành viên, giải quyết việc làm cho 164 lao động, vốn điều lệ đăng ký 24,318 tỷ đồng; Lĩnh vực tín dụng có 02 Quỹ quỹ tín dụng nhân dân, với số lượng tham gia của 1.500 thành viên tham gia, giải quyết việc làm cho 16 lao động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế đó là: Hầu hết diện tích đất do các Hợp tác xã quản lý chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phần lớn Hợp tác xã chưa có trụ sở riêng để hoạt động; Đội ngũ cán bộ quản lý của Hợp tác xã nông nghiệp nói riêng, các Hợp tác xã nói chung ít được đào tạo, tập huấn; Hợp tác xã không có kinh phí để hỗ trợ cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ; Việc theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn gặp một số khó khăn nhất định, số liệu của các Hợp tác xã không được thống kê đầy đủ do các Hợp tác xã không báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh định kỳ 6 tháng và 1 năm đối với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Về phía các Hợp tác xã: Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã chưa gắn với nhu cầu thị trường. Thiếu các mối liên doanh, liên kết với các Hợp tác xã khác và các loại hình tổ chức kinh tế. Phần lớn cán bộ quản lý Hợp tác xã chưa được tập huấn nghiệp vụ chuyên môn trước khi đảm nhận các vị trí quản lý; làm việc trên cơ sở kinh nghiệm không có kiến thức chuyên môn về thị trường, kỹ thuật công nghệ. Lương cho cán bộ quản lý thấp, nhất là Hợp tác xã  nông nghiệp, nên khó duy trì ổn định công việc cho người lao động. Cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, trình độ công nghệ thấp.
 
tintt2.jpg

Trong thời gian đến, Thành phố xác định: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đổi mới hình thức tuyên truyền, thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, sinh hoạt của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thông qua việc đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử Thành phố; hệ thống truyền thanh của Thành phố. Khuyến khích các Hợp tác xã trên địa bàn tự tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhằm thông tin, quảng bá các sản phẩm, thương hiệu của mình với hình thức phù hợp. Tổng kết, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp trong phát triển Hợp tác xã. Quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn, trọng tâm là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn và đối tượng thành viên là nông dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện thuận lợi cho Hợp tác xã được tham gia và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định; tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Thanh Thúy
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png