TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Pleiku tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng bài: 18/06/2020
Ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại Phòng họp B Trụ sở HĐND & UBND thành phố. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Y Khum, UVTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT TQVN thành phố;đại biểu các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và toàn thể đảng viên của chi bộ.

cb-tckh1.jpg

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực: tài chính - ngân sách, kế hoạch - đầu tư, quản lý giá - công sản, đăng ký kinh doanhhộ cá thể, hợp tác xã, kêu gọi đầu tư và phối hợp theo dõi, quản lý doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Tham mưu thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp (giai đoạn 2015-2020) tăng bình quân trong 5 năm là 21,98%/năm, đạt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Chi ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, kịp thời giải quyết nhiệm vụ đột xuất, phát sinh; tỷ lệ chi đầu tư phát triển, chỉnh trang đô thị tăng dần qua các năm, tăng bình quân trong 5 năm là 33,3%. Công tác tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công hàng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trong 5 năm, đã tham mưu cho thành phố xem xét, bố trí trên 1.200 tỷ đồng, thực hiện trên 200 dự án, công trình hạ tầng kinh tế - xã hội và đã cùng với nguồn vốn trong nhân dân xây dựng thành phố ngày càng khang trang, phát triển, thành phố Pleiku được công nhận là Đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. Phối hợp tham mưu triển khai dịch vụ công mức độ 3,4 đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh, trong 5 năm có trên 3.000 hộ kinh doanh cá thể đăng ký mới, nâng tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn 9.050 hộ... Cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục chính trị tư tưởngluôn được quan tâmchútrọng, đảng viên công chức tin tưởngvào sự lãnh đạo của Đảng, an tâm công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đápứngyêu cầu được giao. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thương xuyên. Chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt đảm bảo đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã kết nạp 8 đảng viên mới, tăng 2,66 lần chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra...

Thảo luận tại đại hội, các đại biểu cơ bản thống nhất với Báo cáo chính trị trình Đại hội và thẳng thắn phân tích đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ qua và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ đến. Một số đảng viên phát biểu nêu rõ hạn chế trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị có lúc chưa kịp thời; sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư trong triển khai, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu. Triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn còn chậm. Tỷ lệ tăng thu cân đối ngân sách thành phố chưa cao (đạt 5,63%). Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc còn hạn chế, chất lượng sinh hoạt chuyên đề chưa đa dạng, phong phú...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ đến,Chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng,triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể hoạt động hiệu quả; thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan.Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đảm bảo theo Hướng dẫn số 12-HD/TW, ngày  6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Nguyễn Hữu Quế cũng đề nghị chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, cơ quan tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.Phối hợp với cơ quan thuế, các cơ quan, đơn vị xã phường tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp về thu ngân sách Nhà nước, chống thất thu; có kế hoạch triển khai thu hồi, xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn, hạn chế nợ đọng thuế. Triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức thẩm tra quyết toán  các đơn vị dự toán ngân sách thành phố, UBND các xã, phường để kịp thời chấn chỉnh, hạn chế những sai sót trong sử dụng ngân sách nhà nước. Trong tham mưu quản lý chi ngân sách, thực hiện kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển đảm bảo đúng quy định. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tỉnh, thành phố và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư đúng quy định; tích cực tham mưu kêu gọi đầu tư, thu hút nguồn lực, vốn đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thành phố, xây dựng chính quyền điện tử...
 
cb-tckh2-(1).jpg
 
Đại hội biểu quyết thống nhấtchỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội bầu cử Ban Chấp hành Chi bộ khóa II nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí; đồng chí Võ Thị Đào Quyên - Bí thư chi bộ khóa I, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ và đồng chí Trần Tấn Quang- Phó Bí thư chi bộ khóa I, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ khóa II. Đại hội cũng bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII gồm 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.    

Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 là một đợt sinh hoạt chính trị được tổ chức đảm bảo nội dung, chương trình, đúng các quy định hướng dẫn và thành công tốt đẹp./.

Hồng Nguyệt
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png