TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đảng bộ phường Hội Thương thực hiện các nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng bài: 22/05/2021
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương; Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các kế hoạch, hướng dẫn của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy phường đã phổ biến, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) và xem đây là nhiệm vụ, là công việc thường xuyên của từng cấp ủy chi bộ, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường. Trong đó, xác định 04 nội dung đột phá, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong hệ thống chính trị và đạt được một số kết quả quan trọng.

Thứ nhất, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Hằng năm, Đảng ủy phường đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn, xây dựng đề cương và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Trong sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, các cấp ủy đã chú trọng lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị mình, đồng thời đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương những cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu, có việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo gương Bác, nhất là tinh thần trách nhiệm đối với các nhiệm vụ, công việc được giao. Triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng bản kế hoạch cá nhân cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu. Từ đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.
 
hoi-thuong1.jpg
Đảng bộ phường Hội Thương đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Bên cạnh đó, xác định việc học tập và làm theo Bác trong đội ngũ cán bộ, công chức của phường là phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện đảm bảo quy chế làm việc, không gây phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, cá nhân và nhân dân khi đến liên hệ công việc, nhất là cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa luôn tận tâm phục vụ nhân dân, nâng cao đạo đức công vụ, giải quyết thủ tục, hồ sơ cho nhân dân và tổ chức đảm bảo đúng quy định của pháp luật và không được trể hẹn. Từ năm 2016 đến năm 2020, bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của phường đã tiếp nhận và giải quyết 51.593 lượt hồ sơ. Thực hiện có hiệu quả việc liên thông 3 nhóm thủ tục hành chính về khai sinh; đăng ký, xóa đăng ký thường trú; cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tất cả hồ sơ đều được giải quyết đảm bảo theo quy định và trả đúng hẹn, không có hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn.

Thứ hai, phát huy vai trò của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động, huy động được sức mạnh tổng hợp trong Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố (khóa X) về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020; Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND thành phố Pleiku khóa XI về đầu tư chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường với hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Đa số nhân dân (140/144 hộ gia đình) đã đồng thuận đền bù, bàn giao mặt bằng để thành phố tổ chức thi công trong xây dự án xây dựng Kè chống sạt lở Suối Hội Phú. Có 100% người dân tự nguyện hiến đất với 1.870m2; tự giác di dời hàng rào, vật kiến trúc với 2.017m để mở rộng đường Sư Vạn Hạnh, Phan Đình Giót và đóng góp kinh phí với 581 triệu đồng để hoàn thành lát đá vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi.
 
hoi-thiong2-(1).jpg
Nhân dân phường Hội Thương tích cực thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố (khóa X) về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020.
 
Thứ ba, quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là đối với những cán bộ, đảng viên thường xuyên tiếp xúc với dân; không ngừng củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ phường đến tổ dân phố có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đổi mới tác phong công tác theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân, thực hiện “nói đi đôi với làm”; nêu cao tinh thần, trách nhiệm “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương đến các chi bộ, tổ dân phố bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của từng đối tượng, từng khu dân cư, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và thực hiện đảm bảo các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đội ngũ cán bộ, công chức từ phường đến các tổ dân phố thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động có chất lượng. Đến nay tất cả cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở phường đều là đảng viên, trình độ chuyên môn đạt chuẩn và nâng cao, luôn nhiệt tình, trách nhiệm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát nhằm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả, tiến tới giải quyết dứt điểm các vụ việc còn vướng mắc, nổi cộm ở địa bàn các tổ dân phố.

Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong thực thi công vụ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ngành, đoàn thể chính trị của phường, của các tổ dân phố, kịp thời giải quyết dứt điểm, có hiệu quả ngay từ cơ sở các vấn đề, những vụ việc tồn đọng, nổi cộm của địa phương và các tổ dân phố, không để tình trạng đơn, thư vượt cấp. Từ năm 2016 đến năm 2020, UBND phường đã tiếp nhận 96 đơn kiến nghị trong nhân dân (chủ yếu là tranh chấp đất đai, vệ sinh môi trường, mâu thuẫn nhỏ trong khu dân cư), đã thụ lý và giải quyết 96 đơn (trong đó giải quyết, hòa giải thành 83 đơn; 02 đơn xin rút; 11 đơn không thuộc thẩm quyền, đã kịp thời chuyển các cơ quan xem xét giải quyết).

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện các nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua của Đảng bộ phường vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục đó là: việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề có nơi chất lượng chưa cao, chưa chú trọng việc liên hệ với tình hình, nhiệm vụ của cá nhân, tập thể đơn vị mình. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp khó khăn, vẫn còn những hộ dân không đồng thuận phải tiến hành cưỡng chế.

Đồng chí Trần Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy phường Hội Thương cho biết: Trong thời gian đến, Đảng ủy phường Hội Thương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng bộ, chú trọng liên hệ, áp dụng vào tình hình, điều kiện cụ thể của địa bàn phường, tập trung xây dựng đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị của phường trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của phường. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung đột phá nhằm xây dựng đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ của phường vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Bảo Trân
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png