TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

UBND thành phố Pleiku trực tuyến Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021

Ngày đăng bài: 22/09/2021
Chiều ngày 17/9/2021, UBND thành phố Pleiku tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021.

Trong 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) 9 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 23.995,9 tỷ đồng, đạt 69,97% so với kế hoạch và tăng 6,94% so với cùng kỳ; trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,79% so với cùng kỳ; công nghiệp và xây dựng tăng 8,33% so với cùng kỳ; dịch vụ tăng 6,01% so với cùng kỳ. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 4,08%; công nghiệp và xây dựng chiếm 42,3%; dịch vụ chiếm 53,61%.

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển: 666.883 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021: 74.201 triệu đồng; Kế hoạch năm 2021: 592.682 triệu đồng. Ước đến 30/9/2021, khối lượng thực hiện là 247.240 triệu đồng, bằng 53,21% KH, khối lượng giải ngân 280.659 triệu đồng, bằng 70% KH Tỉnh, bằng 60,4% KH Thành phố.

Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 9 tháng 1.307.014 tỷ đồng, đạt 80,78% KH Tỉnh, đạt 76,61% KH Thành phố và tăng 68,25% so với cùng kỳ. Nếu không bao gồm tiền sử dụng đất đạt: 91,54% so với KH, tăng 42,36% so với cùng kỳ. Cấp 946 giấy phép xây dựng, tăng 4,4% so với cùng kỳ 2020; cấp 735 giấy chứng nhận biển số nhà, tăng 8,1% so với cùng kỳ 2020; cấp 34 giấy phép ô tô vào đường cấm (cùng kỳ năm 2020: Cấp 15 trường hợp); tổ chức ra quân làm công tác trật tự đô thị, tạm giữ nhiều phương tiện và vật dụng vi phạm, giao cho các xã, phường tạm giữ và xử lý. Chỉ đạo tổ chức thu gom vận chuyển, quét dọn rác trên 209/239 tuyến đường chính có tên và 730 tuyến đường hẻm trên địa bàn thành phố; Cắt tỉa các cây xanh đường phố; chỉ đạo kiểm tra, sửa chữa khắc phục kịp thời hạ tầng giao thông đô thị bảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.
 
sk2.jpg
(Ảnh: Văn Thạch)
Tập trung chỉ đạo tham mưu xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku (khóa XII) về “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững trên địa bàn thành phố Pleiku đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku (khóa XII) về “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững trên địa bàn thành phố Pleiku đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân với tổng diện tích gieo trồng đạt 2.229,9 ha, đạt 103,72% so với kế hoạch và tăng 2,18% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng vụ Mùa đạt 2.848,2 ha, đạt 105,4% so kế hoạch, trong đó lúa nước đạt 1.545 ha, đạt 99,7% so với kế hoạch.

Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao được chú trọng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường tổ chức các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở năm 2021. Do tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, đến nay, có 01/22 xã, phường đã tổ chức xong Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở năm 2021. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố. Tổ chức Lễ khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố Pleiku; phối hợp với Viettel Gia Lai hoàn chỉnh hệ thống phần mềm của Trung tâm IOC Thành phố. Ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 về việc ban hành Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2021-2030, trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục một cách sâu rộng và đồng bộ trong các ngành, các cấp, các đoàn thể, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư về tính cấp bách và tầm quan trọng của việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tổ chức tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021-2022. Kết thúc năm học, ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố quản lý 82 trường học, 1.641 nhóm/lớp với 59.013 học, toàn ngành có 39/82 trường học đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 47,6% tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước). Các trường đã tổ chức tổng kết và bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.  Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 9 tháng đầu năm 2021 đạt 66,75% KH, giải quyết được 4.130 việc làm cho người lao động.  Chỉ đạo thực hiện chi hỗ trợ kịp thời, đúng quy định cho nhóm đối tượng hộ kinh doanh, người lao động khó khăn và các nhóm đối tượng khác theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg cuả Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND Tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2021, các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, chỉ đạo của UBND Tỉnh, Thành ủy, HĐND Thành phố đã được UBND Thành phố tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa, triển khai thực hiện. Các chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, chỉ số giá tiêu dùng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; thu hút, kêu gọi đầu tư được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, phòng cháy chữa cháy được chỉ đạo thường xuyên; thực hiện chi trả kịp thời các chế độ hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người có công và các nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn chiếm tỷ lệ thấp 0,32%. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tổ chức giao nhận quân đạt kế hoạch Tỉnh giao; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội đã được triển khai sâu rộng đến các Nhân dân; số vụ phạm pháp ma túy, phạm pháp kinh tế, môi trường, an ninh tôn giáo, an ninh xã hội giảm so với cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBND Thành phố với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của của đời sống kinh tế - xã hội. Thương mại dịch vụ gặp nhiều khó khăn. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố chủ yếu vẫn còn quy mô nhỏ, các mô hình ứng dựng tiến bộ khoa học công nghệ, các cơ sở sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao chưa nhiều, chưa tạo sức lan tỏa; việc triển khai và giải ngân các công trình trên địa bàn còn chậm, tỷ lệ đạt thấp; số vụ phạm pháp hình sự; số vụ nổ, tai nạn lao động tăng so với cùng kỳ; Thu ngân sách từ nguồn sử dụng đất dự án đạt thấp.
 
sk1.jpg
(Ảnh: Văn Thạch)
 
Kết luận Hội nghị, Đ/c Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận những cố gắng nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan; tích cực tham gia thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Rà soát, đánh giá lại nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường trong 9 tháng đầu năm; dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, tập trung các giải pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cả năm; xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương để thực hiện năm 2022. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, trao đổi thông tin; phát huy tính năng động, sáng tạo, phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường có liên quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Tập trung tham mưu UBND Thành phố hoàn chỉnh các Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo chất lượng, theo đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc (nếu có) về UBND Thành phố để kịp thời có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ.

Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu phòng Tài chính – Kế hoạch tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2022 theo đúng quy định; tiếp tục phối hợp Chi cục Thuế Thành phố tham mưu UBND Thành phố tập trung các giải pháp cụ thể để thu ngân sách những tháng cuối năm 2021 đảm bảo đạt kế hoạch đề ra; cân đối nguồn thu, chi ngân sách Thành phố, trong đó tập trung ưu tiên chi đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo đúng quy định.

Phòng Quản lý đô thị phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai tham mưu UBND Thành phố bố trí khu vực chôn lấp rác thải sinh hoạt; tổ chức hoạt động giao thông vận tải hành khách công cộng, vận chuyển hàng hóa để phòng chống dịch COVID-19; công tác cấp giấy phép lĩnh vực xây dựng.

Phòng Kinh tế tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi. Đôn đốc UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đối với các công trình đường giao thông nông thôn. Theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, kịp thời tham mưu UBND Thành phố triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai; tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ trồng cây phân tán năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra và trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2021; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 441/QĐ-UBND ngày 25/7/2021 của UBND Tỉnh về hỗ trợ hộ kinh doanh, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Thủy Tiên
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png