TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

UBND thành phố Pleiku: Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Ngày đăng bài: 19/12/2021
Sáng ngày 07/12/2021, UBND thành phố Pleiku tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Trịnh Duy Thuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố.

tk3.jpg
(Ảnh: Bá Bính)
 
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 46.706,77 tỷ đồng, bằng 90,69% so với kế hoạch, tăng 5,43% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,05% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 9.228,79 tỷ đồng, đạt 100,55% so với kế hoạch và tăng 9,89% so với cùng kỳ. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển: 767,344 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021: 70,201 tỷ đồng. Cấp 1.027 giấy phép xây dựng, giảm 8,3% so với cùng kỳ; cấp 735 biển số nhà, giảm 24,2 % so với năm cùng kỳ; cấp 35 giấy phép ô tô vào đường cấm, giảm 47,7% so với cùng kỳ. Chỉ đạo tổ chức ra quân làm công tác trật tự đô thị, kết quả tạm thu giữ 2.730 hàng hóa, 192 vật dụng phục vụ kinh doanh, 123 bảng hiệu và bóc dỡ 1.255 bảng quảng cáo, rao vặt...giao cho UBND các xã, phường tạm giữ và xử lý. Tập trung chỉ đạo triển khai lập, phê duyệt và quản lý các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 39 đồ án.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khoá X): Kế hoạch xây dựng năm 2021, Thành phố đầu tư xây dựng 07 tuyến đường: Đến nay, đã vận động được 451/681 hộ với diện tích hiến đất, di dời hàng rào, vật kiến trúc 7.890/8.899 m2, đạt tỷ lệ đồng thuận 88,66%, các trường hợp còn lại đang tiếp tục vận động.
 
tong-ket1.jpg
(Ảnh: Bá Bính)
 
Giải quyết 519 hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất, diện tích: 58,05 ha (trong đó: đất ở: 4,44 ha; đất nông nghiệp: 53,61 ha). Lũy kế đến 30/11/2021, tổng diện tích đất đã cấp: 16.557,56 ha (trong đó đất ở:1.547,99 ha; đất nông nghiệp: 14.979,70 ha), đạt 90,97% so với thẩm quyền cấp giấy chứng nhận QSD đất của Thành phố (16.557,56ha/18.201,04ha - diện tích theo kiểm kê năm 2014). Cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở 1.008 trường hợp với diện tích 23,68ha.

Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 1.706,2 tỷ đồng, đạt 105,45 % KH Tỉnh, đạt 100,0% KH Thành phố và tăng 59,47 % so với cùng kỳ; thu ngân sách Thành phố ước thực hiện 1.348,45 tỷ đồng, đạt 112,83 % KH Tỉnh, đạt 103,07 KH Thành phố và giảm 6,44% so với cùng kỳ.

Tập trung chỉ đạo tham mưu xây dựng Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku (khóa XII) về “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững trên địa bàn thành phố Pleiku đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Chỉ đạo xây dựng, ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 15/10/2021 về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 theo Kế hoạch. Tính đến cuối năm 2021, Thành phố dự kiến có thêm 03 làng đạt chuẩn nông thôn mới theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai (Làng Nhao 1 - Xã Ia Kênh, Làng Bông Phrâo - Xã An Phú, Làng Chuet Ngol - Xã Chư Ă). Nâng tổng số làng đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Thành phố đến nay là 07 làng. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn nông thôn mới: Tổng kế hoạch vốn nông thôn mới năm 2021 là 54.905 triệu đồng. Ước khối lượng thực hiện đạt 49.119/54.905 triệu đồng bằng 89,59% kế hoạch; giá trị giải ngân ước thực hiện 45.175/54.905 triệu đồng, bằng 85,28% kế hoạch vốn.

Chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao được chú trọng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố. Ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 về việc ban hành Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2021-2030, trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục một cách sâu rộng, đồng bộ về tính cấp bách và tầm quan trọng của việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Trong học kỳ I năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Pleiku tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên phần lớn thời gian các cấp học triển khai theo hình thức trực tuyến. UBND Thành phố đã phát động Chương trình “Sóng và Máy tính cho em” nhằm huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn chung tay hỗ trợ các em học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số đang thiếu thiết bị và điều kiện phục vụ việc học trực tuyến. Kết quả đã huy động được 4.427.763.100 đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 666.000.000 đồng. Quan tâm và chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội cộng đồng. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016- 2020), Thành phố còn 28 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,05%; theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 là 346 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,56% (trong đó: 208 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 2,94%), số hộ cận nghèo là 604 hộ, chiếm tỷ lệ 0,98% (trong đó: Số hộ cận nghèo ĐBDTTS là 280 hộ, chiếm tỷ lệ 3,96%).

UBND Thành phố đã ban hành 1.469 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; thành lập Ban Chỉ đạo; Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh. Tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Thành phố Pleiku đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch COVID-19”.
 
Trong năm có 10 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 đạt và vượt kế hoạch do HĐND Thành phố giao, trong đó, chỉ tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt kế hoạch giao. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo quyết liệt, hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng được triển khai ngay từ đầu năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; thực hiện kịp thời, đảm bảo các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2021 theo kế hoạch; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; các loại phạm pháp ma túy cơ bản được kiềm chế; số vụ tai nạn giao thông, cháy nổ giảm so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn chiếm tỷ lệ thấp 0,04%. Thường xuyên chỉ đạo, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBND Thành phố với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu  đã tập trung thảo luận các hạn chế, những khó khăn trong 01 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ: Dự ước có 06 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 không đạt kế hoạch; việc triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công còn chậm, tỷ lệ đạt thấp; thu ngân sách từ nguồn sử dụng đất dự án đạt thấp; công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng của một số đơn vị, UBND các xã, phường chưa chặt chẽ; nhiều cơ sở hoạt động thương mại dịch vụ vẫn phải đóng cửa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; học sinh trên địa bàn Thành phố tiếp tục học trực tuyến; số vụ phạm pháp hình sự, phạm pháp kinh tế, môi trường, số vụ tệ nạn xã hội tăng so với cùng kỳ; công tác phối hợp giữa một số phòng, ban, đơn vị, UBND các xã phường đôi lúc chưa tốt; chất lượng, thời gian tham mưu của một số cơ quan chưa đảm bảo yêu cầu; một số Thủ trưởng cơ quan chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.
 
tong-ket-2.jpg
Đ/c Trịnh Duy Thuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Bá Bính)
 
Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Trịnh Duy Thuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường trong năm 2021. Tuy nhiên 6 chỉ tiêu không đạt trong năm 2021 phải đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan và có giải pháp cụ thể trong năm 2022. UBND Thành phố phải rà soát lại các kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, có báo cáo thông tin phản hồi đối với từng nội dung. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND Thành phố, các cơ quan đơn vị tập trung công tác thu ngân sách, quản lý đô thị phải có sáng tạo tư tuy mới; hoạt động của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Cải cách hành chính, thực hiện nếp sống văn minh đô thị có kịch bản tuyên truyền cụ thể; nhanh chóng đưa các Nghị quyết và chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phô đi vào cuộc sống; công tác phòng, chống dịch và số liệu tiêm vắc xin phòng Covid-19…

Đ/c Đỗ Việt Hưng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đ/c Bí thư Thành ủy. Đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung tham mưu UBND Thành phố Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện đưa các Nghị quyết, Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đi vào cuộc sống. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội", thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình tình mới. Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố xây dựng kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu của UBND các xã, phường phân công phụ trách. Rà soát, đánh giá kỹ các dự án đưa vào kế hoạch đầu tư công để đảm bảo phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; tập trung đầu tư các công trình trọng điểm. Các công trình đầu tư phải gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII và các Chương trình, Kế hoạch của UBND Thành phố.
Tập trung rà soát các tồn đọng trong giải quyết công việc, các nhiệm vụ do Tỉnh, Thành phố giao, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ hoàn thành; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm của từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trong triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, thực thi công vụ, văn hóa công sở; tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, phát huy tính chủ động phối hợp giữa các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường có liên quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp tục phối hợp Chi cục Thuế Thành phố tham mưu UBND Thành phố tập trung xây dựng Kế hoạch, giải pháp cụ thể để Chỉ đạo triển khai các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước. Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022, khởi công trong tháng 02/2022. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các công trình hạ tầng giao thông và kiên cố hóa kênh mương.

Phòng Quản lý đô thị kiểm tra chất lượng công trình xây dựng cơ bản do UBND Thành phố làm chủ đầu tư hoặc người ra quyết định chủ đầu tư; phối hợp với UBND các xã, phường kiên quyết xử lý các công trình sai phép, không phép, thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo quản lý tốt trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định. Rà soát lại các nhiệm vụ đã được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố giao nhưng triển khai chưa có kết quả trong 03 năm (2019, 2020 và 2021), nhất là các nội dung liên quan đến đầu tư nâng cấp Công viên Diên Hồng, các tuyến đường giao thông.

Đối với từng cơ quan, đơn vị, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh các nhiệm vụ cần tập trung để thực hiện đạt kế hoạch 16 chỉ tiêu của năm 2022.
Thủy Tiên
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông

Chung nhan Tin Nhiem Mang
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png