TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

UBND thành phố Pleiku: Sơ kết công tác tháng 2/2022 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2022

Ngày đăng bài: 08/03/2022
Sáng ngày 03/03/2022, UBND thành phố Pleiku tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02/2022, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03/2022.

sk1.jpg
(Ảnh: Tường Vân)

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 02 thực hiện 4.036,53 tỷ đồng, giảm 4,53% so với tháng trước và tăng 20,93% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng này tăng 0,17% so với tháng trước và tăng 2,68% so với cùng kỳ.

Hoạt động vận tải: Vận chuyển 451,5 ngàn lượt hành khách, tăng 0,47% so với tháng trước và tăng 2,71% so với cùng kỳ; khối lượng vận chuyển hàng hoá đạt 644,6 ngàn tấn, giảm 2,5% so với tháng trước và tăng 7,18% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 02 (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện: 797,6 tỷ đồng, giảm 0,48% so tháng trước và tăng 2,16% so cùng kỳ. Trong đó: Ngành khai khoáng thực hiện 3,87 tỷ đồng, giảm 1,98% so với tháng trước và giảm 1,98% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến chế tạo thực hiện 505,51 tỷ đồng, giảm 1,16% so với tháng trước và tăng 0,71% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng... thực hiện 280,31 tỷ đồng, tăng 0,75% so với tháng trước và tăng 5,86% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý nước và xử lý rác thải... thực hiện 7,91 tỷ đồng, tăng 0,85% so với tháng trước và tăng 10,49% so với cùng kỳ.

Kế hoạch vốn 2021 Tỉnh giao là: 510.259 triệu đồng trong đó: Ngân sách Trung ương: 34.740 triệu đồng; Ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu: 17.733 triệu đồng; Ngân sách Tỉnh giao 457.786 triệu đồng. Kế hoạch vốn Thành phố giao là: 571.344 triệu đồng (Ngân sách Trung ương: 34.740 triệu đồng; Ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu: 17.733 triệu đồng Ngân sách Tỉnh và ngân sách Thành phố: 518.871 triệu đồng). Khối lượng giải ngân đến 31/01/2022: 487.452 triệu đồng, gồm: ngân sách Trung ương 32.060 triệu đồng; ngân sách Tỉnh bổ sung có mục tiêu: 17.732 triệu đồng ngân sách Thành phố (Tỉnh giao) 437.660 triệu đồng; Tỷ lệ giải ngân đạt  95,5 % KH Tỉnh; đạt 85,3 % KH Thành phố.

Thu ngân sách Nhà nước tháng 02 thực hiện 99,11 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng thực hiện 254,974 tỷ đồng, đạt 18,56% KH Tỉnh, đạt 16,99% KH Thành phố và tăng 24% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Thành phố tháng 02 thực hiện 132,916 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng thực hiện 336,086 tỷ đồng đạt 25,15% KH Tỉnh, đạt 23,18% KH Thành phố và tăng 31,0% so với cùng kỳ.

Cấp 30 giấy phép xây dựng, cấp 125 giấy chứng nhận biển số nhà; tổ chức ra quân làm công tác trật tự đô thị, tạm giữ nhiều phương tiện và vật dụng vi phạm, giao cho các xã, phường tạm giữ và xử lý. Tổ chức thu gom vận chuyển, quét dọn rác trên 705 tuyến đường trên địa bàn Thành phố; chăm sóc hệ thống cây xanh đường phố; duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông, thoát nước đô thị; chỉ đạo quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, 348 trạm điện, 26 chốt đèn tín hiệu giao thông và 38 chốt đèn cảnh báo giao thông.

Giải quyết 72 hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất, diện tích: 8,66 ha gồm đất ở: 0,82 ha; đất nông nghiệp: 7,84ha; cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở 80 trường hợp với diện tích 1,27ha.  Chỉ đạo hoàn thiện sản phẩm thống kê đất năm 2021.

Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đến tháng 02/2022 là 1.989,4 ha, đạt 90,27% so với kế hoạch và giảm 8,66% so với cùng kỳ. Tập trung kiểm tra các công trình thuỷ lợi và các hồ chứa, dự trữ nước đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất Đông Xuân 2021-2022; kiểm tra, tu sửa và nạo vét kênh mương; điều tiết nguồn nước hợp lý,…. đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng vụ Đông Xuân. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng mùa khô được chú trọng, tập trung vào phát đường ranh cản lửa, tăng cường công tác tuần tra, trực gác bảo vệ rừng 24/24 giờ.

Triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố. Phối hợp với Trung tâm CNTT-TT tỉnh Gia Lai, Viettel Chi nhánh Gia Lai đảm bảo đường truyền ổn định để tổ chức các cuộc họp trực tuyến từ Trung ương đến xã, phường. Chỉ đạo các trường học trực thuộc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và triển khai các biện pháp học thích ứng, phù hợp. Thực hiện chi trả kịp thời, đúng tiến độ đối với các đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, giám sát, phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo công tác tiêm chủng mở rộng, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng, củng cố y tế cơ sở xã, phường; trong đó chú trọng tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, bệnh sốt xuất huyết, ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.
 
sk2-(1).jpg
(Ảnh: Tường Vân)
 
Công tác quốc phòng - quân sự địa phương đảm bảo, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, số vụ phạm pháp kinh tế, môi trường, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Công tác giao quân đạt 100 kế hoạch giao.
Tuy nhiên, tại Hội nghị các đại biểu đã thắng thắn phát biểu chỉ ra những hạn chế trong tháng 2 như: Tiến độ triển khai các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 vẫn còn chậm; tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân; số vụ phạm pháp hình sự, phạm pháp ma túy tăng so với cùng kỳ… Trên cơ sở đó đề ra giải pháp để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2022.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hưng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố  đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung bám nắm địa bàn, cùng với xã, phường tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các tồn đọng trong giải quyết các công việc, các nhiệm vụ do Tỉnh, Thành phố giao. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tập trung cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan, đơn vị; Phát huy tính năng động, sáng tạo, phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

 Phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế, Công an Thành phố là cơ quan đầu mối giúp UBND Thành phố tổ chức triển khai các hoạt động, sự kiện tại Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai.

Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp tục phối hợp Chi cục Thuế Thành phố tham mưu UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai thu ngân sách của Thành phố năm 2022 đảm bảo đạt kế hoạch đề ra; báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cho UBND Thành phố để biết, chỉ đạo. Hhoàn chỉnh hồ sơ các dự án thuộc chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, tham mưu UBND Thành phố giao vốn thực hiện. Đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện việc nhập liệu phần mềm tài sản công theo quy định, có thời gian hoàn thành và đề xuất xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị chậm hoàn thành hoặc không triển khai theo quy định.

Phòng Quản lý đô thị kiểm tra chất lượng công trình xây dựng cơ bản do UBND Thành phố làm chủ đầu tư hoặc người ra quyết định chủ đầu tư; phối hợp với UBND các xã, phường kiên quyết xử lý các công trình sai phép, không phép, thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo quản lý tốt trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định. Đồng thời, tham mưu UBND Thành phố xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn quản lý. Hoàn thiện Đề án trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên địa bàn Thành phố gắn với việc thực hiện NQ 07-NQ-TU ngày 29/10/2021 của Thành ủy. Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát để phục vụ cho Đoàn Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai của HĐND tỉnh.

Phòng Kinh tế  tập trung công tác tham mưu xây dựng nông thôn mới năm 2022,  phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Thành phố trực tiếp quản lý, phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới, làng nông thôn mới nâng cao; đảm bảo duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, đảm bảo đạt chuẩn 100% tiêu chí trong năm 2022. Phối hợp với các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, phường có rừng tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các vụ lấn chiếm đất rừng, phá rừng; thực hiện phòng, chống cháy rừng trong mùa khô hanh.

Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu Quyết định kiện toàn Bộ phận điều hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Pleiku thay thế Quyết định 908/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND Thành phố và Dự thảo Quy chế phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ của Bộ phận điều hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Pleiku. Định kỳ hàng tháng, quý, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. Rà soát, điều chỉnh, cập nhật các quy trình trên Hệ thống một cửa theo đúng quy định của bộ TTHC hiện hành, đảm bảo sự đồng bộ trong quá trình luân chuyển giữa hồ sơ giấy và hồ sơ trên Hệ thống một cửa, đặc biệt là các TTHC trong lĩnh vực đất đai.

Trung tâm y tế Thành phố kiểm tra đánh giá năng lực quản lý, điều trị số lượng bệnh nhân dương tính với Sars-CoV-2; báo cáo đề xuất giải pháp cụ thể. Lập danh đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 theo mẫu và cập nhật số liệu lên phần mềm đầy đủ trước khi tiêm chủng. Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để phục vụ công tác tiêm chủng.
Thủy Tiên
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông

Chung nhan Tin Nhiem Mang
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png