TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

UBND TP.Pleiku tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ngày đăng bài: 20/12/2020
Chiều ngày 01/12/2020, UBND thành phố Pleiku tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, sự giám sát của HĐND Thành phố, sự phối hợp của các sở, ban, ngành của Tỉnh, UBMTTQVN Thành phố, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, UBND Thành phố đã chủ động, kịp thời triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đặc biệt là thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, các Sở, ngành … Bên cạnh đó, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường phát triển kinh tế, xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa đặc biệt phát triển kinh tế, xã hội sau đại dịch Covid-19, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, an sinh, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, giữ vững anh ninh chính trị, quốc phòng.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 44.201,3 tỷ đồng, đạt 95,06% so với kế hoạch, tăng 8,69% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng chung 1,56% so với bình quân cùng kỳ năm trước.
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 8.398,1 tỷ đồng, đạt 96,53% so với kế hoạch và tăng 5,26% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành khai khoáng ước thực hiện 105,41 tỷ đồng, giảm 20,7% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước thực hiện 5.816,1 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng... ước thực hiện 2.407,8 tỷ đồng, tăng 4,98% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý nước và xử lý rác thải... ước thực hiện 68,7 tỷ đồng, giảm 1,71% so với cùng kỳ.

Tổng kế hoạch vốn bố trí cho các công trình, dự án (không bao gồm 10% đo đạc địa chính, dự phòng, 30% nộp quỹ đất tỉnh, các dự án đầu tư GPMB từ nguồn phát triển quỹ đất) là 488,924 tỷ đồng bố trí cho 80 công trình (trong đó có 24 công trình chuyển tiếp - nguồn sử dụng đất).  Ước đến 31/12/2020, giá trị giải ngân là 458,708 tỷ đồng, đạt 93,82 % kế hoạch vốn.

Cấp 1120 giấy phép xây dựng, 970 giấy chứng nhận biển số nhà, 67 giấy phép ô tô vào đường cấm; tổ chức ra quân làm trật tự đô thị tập trung xử lý các trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè các trục đường chính, trước các cơ quan công sở, các trường học; chỉ đạo thu gom, vận chuyển, quét dọn rác trên 705 tuyến đường; chăm sóc hệ thống cây xanh đường phố, duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông, thoát nước đô thị; quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, 323 trạm điện, 25 chốt đèn tín hiệu giao thông và 38 chốt đèn cảnh báo giao thông.

Tập trung chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị phục vụ các ngày Lễ, các sự kiện chính trị- xã hội của đất nước, của Tỉnh và Thành phố Năm 2020, thực hiện 23 dự án (năm 2019 chuyển sang 14 dự án), tăng 05 dự án so với cùng kỳ năm 2019. Đã hoàn thành 07 dự án, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ 52,930 tỷ đồng (đạt 88%, tăng so với cùng kỳ năm 2019 là 8,570 tỷ đồng); thu hồi 596.877 m2 đất của 80 thửa đất (tăng 439.780 m2 so với cùng kỳ năm 2019).

Cấp 375 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích: 24,47 ha (đất ở: 3,58 ha; đất nông nghiệp: 20,89 ha). Tính đến cuối năm 2020, tổng diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận 16.445,47 ha/18.201,04 ha, đạt 89,99% (đất ở: 1.542,46 ha; đất nông nghiệp: 14.903,01 ha). Cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở xây dựng nhà ở 1.328 trường hợp; cấp 17 Kế hoạch bảo vệ môi trường, giảm 80 Kế hoạch BVMT so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng thu NSNN năm 2020 ước thực hiện: 1.123,663 tỷ đồng, bằng 85,67% kế hoạch tỉnh giao, bằng 73,14% kế hoạch HĐND Thành phố giao và tăng 18,99% so với số thực hiện năm 2019.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 4.918,1 ha, đạt 101,14 % so với kế hoạch và tăng 3,09% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực đạt 15.498 tấn đạt 96,9 % so với kế hoạch và tăng 3,55% so với cùng kỳ.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tổng các nguồn vốn ngân sách đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kết hoạch là 76.645 triệu đồng.  Ước khối lượng thực hiện  đạt 71.816/76.645 triệu đồng đạt, 93,7% kế hoạch; giá trị giải ngân ước thực hiện 71.647/76.645 triệu đồng, đạt 93,5% kế hoạch vốn. Đã ban hành quyết định công nhận 03 làng (làng Wâu - xã Chư Ă, làng IaNueng - xã Biển Hồ, làng Nhao II - xã IaKênh) đạt chuẩn nông thôn mới thuộc kế hoạch năm 2019; chỉ đạo xây dựng 02 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kết quả  theo báo cáo của xã: Xã Trà Đa đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hiện đang triển khai các bước theo trình tự, thủ tục và hoàn thiện hồ sơ xét, công nhận;  Xã Biển Hồ không đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (không đạt tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật).
 
tk-nam-2.jpg

Tập trung công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và địa phương: Chào mừng Thành phố Pleiku được công nhận là đô thị loại I, trực thuộc tỉnh và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X của Tỉnh; 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02); tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bệnh Bạch hầu trên địa bàn Thành phố,... với nhiều hình thức. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục phát triển; chất lượng dạy và học được nâng lên; thực hiện kịp thời, đảm bảo các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; thường xuyên chỉ đạo, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBND Thành phố với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020 theo kế hoạch; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; tội phạm hình sự cơ bản được kiềm chế; trật tự giao thông, trật tự đô thị được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm đáng kể.

Bên cạnh những mặt làm đạt được còn một số tồn tại đó là: 05 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 không đạt kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm và tiến độ thi công, giải ngân một số công trình, dự án chậm so với yêu cầu chỉ đạo; tình trạng nợ thuế cao; công tác vệ sinh môi trường có thời điểm chưa thật sự đảm bảo; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế; công tác quản lý nhà nước trong  lĩnh vực đất đai,; xây dựng của một số đơn vị, xã, phường chưa chặt chẽ; công tác phối hợp của một số phòng, ban, UBND các xã phường đôi lúc chưa tốt; chất lượng, thời gian tham mưu của một số cơ quan chưa đảm bảo yêu cầu; một số Thủ trưởng cơ quan chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng có lúc chưa kịp thời; tội phạm hình sự có thời điểm còn diễn biến phức tạp; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” tuy được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp.
 
tk-nam-1.jpg
 
Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Xuân Quang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Pleiku, đồng chí Nguyễn Hữu  Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong tình hình năm 2020 chịu nhiều tác động của thời tiết hạn hán, các cơn bão, áp thấp nhiệt đới, dịch Covid-19. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục rà soát nhiệm vụ, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc còn lại của năm 2020.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các cơ quan, đơn vị khẩn trương tham mưu UBND Thành phố xây dựng chương trình thực hiện các nhiệm vụ đã nêu tại Nghị quyết theo lộ trình về thời gian cụ thể. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt. Thường xuyên bám nắm địa bàn, không để bị động, bất ngờ; không để cho kẻ xấu tuyên truyền, lôi kéo... hoặc lợi dụng các vụ tranh chấp, khiếu nại đông người xảy ra tại một số địa bàn để kích động Nhân dân gây mất an ninh trật tự. Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu trên mạng xã hội, góp phần vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tập trung rà soát các tồn đọng trong giải quyết các công việc, các nhiệm vụ do Tỉnh, Thành phố giao, đánh giá lại nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; kiểm tra, đề xuất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 thuộc lĩnh vực của đơn vị quản lý, ngoài các chỉ tiêu định tính, cần bổ sung các chỉ tiêu định lượng.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, tham gia thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19. Đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện theo khuyến cáo của “5K” của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”, thực hiện nghiêm các phương pháp phòng, chống dịch bệnh. Chuẩn bị kịch bản đối phó với các tình huống dịch COVID-19.

Nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với từng cơ quan, đơn vị, đồng chí Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh nhiệm vụ cần tập trung: Phòng Tài chính - Kế hoạch tập trung cho công tác thu ngân sách nhà nước, tăng cường khai thác nguồn thu, tăng cường hiệu quả trong truy thu thuế, chống thất thu để bù đắp thiếu hụt thu từ sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nghiên cứu, tham mưu cho UBND Thành phố sớm triển khai các dự án kêu gọi đầu tư và công trình xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2021 của Thành phố. Tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu cho UBND Thành phố phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku. Triển khai thực hiện xã hội hóa đường hoa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

 Phòng Kinh tế tiếp tục chủ động, phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tham mưu UBND Thành phố huy động các nguồn lực đầu tư để củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số. Rà soát, đánh giá cụ thể chỉ tiêu làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và các chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố Pleiku.

Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục triển khai các dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của Thành phố, hướng đến mục tiêu xây dựng diện mạo mới của Pleiku “Xanh-sạch-đẹp-văn minh-hiện đại-thân thiện”...
 
Thủy  Tiên
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png