TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

UBND TP.Pleiku: Triển khai công tác phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 20/07/2020
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Gia Lai; Kế hoạch số 1121/KH-SGDĐT ngày 02/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Gia Lai; Thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 09/7/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp Tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020; ngày 17/7/2020, UBND thành phố Pleiku ban hành  Kế hoạch số 1987/KH-UBND về công tác phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

Mục đích, yêu cầu nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã phường, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân viên chức lao động và nhân dân trên địa bàn Thành phố về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku. Tập trung phục vụ tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, giao thông đi lại thuận tiện, nơi ăn nghỉ của thí sinh và người nhà thí sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Kỳ thi.
 
 
 
lop12-(2).jpg
(Ảnh:  http://gialai.edu.vn)

Kỳ thi diễn ra từ ngày 09/8/2020 đến 10/8/2020. Vào ngày 08/8/2020, các điểm thi tổ chức cho thí sinh làm thủ tục dự thi (nhận thẻ dự thi, đính chính các sai sót hồ sơ,…). Trên địa bàn thành phố Pleiku có 7 điểm thi: Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường THPT Lê Lợi, Trường THPT Pleiku, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Trường THPT Dân tộc Nội trú Tỉnh, Trường THCS Nguyễn Du. Có 3.567 thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố chỉ đạo các trường học trực thuộc (được Tỉnh chọn làm địa điểm thi) đảm bảo tốt mọi yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vệ sinh và an toàn tuyệt đối cho kỳ thi theo quy định, yêu cầu của Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của Tỉnh. - Triệu tập cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi (được Tỉnh chọn) theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã phường trong việc phục vụ Kỳ thi. Là đầu mối, tổng hợp các công việc liên quan đến Kỳ thi, thường xuyên giữ mối liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh để cập nhật thông tin, những vấn đề mới phát sinh, báo cáo UBND Thành phố kịp thời chỉ đạo xử lý. Báo cáo kết quả cho UBND Thành phố hàng ngày và báo cáo tổng hợp sau khi kết thúc Kỳ thi. Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, phòng Dân tộc, phòng Tài chính- Kế hoạch, UBND các xã, phường và Ban Giám hiệu các trường Trung học phổ thông rà soát danh sách các thí sinh tham gia Kỳ thi THPT quốc gia là người dân tộc thiểu số, thí sinh là con gia đình người có công với cách mạng; thí sinh thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn thuộc thành phố tham gia Kỳ thi, đề xuất UBND thành phố xem xét hỗ trợ, thời gian hoàn thành trước ngày 24/7/2020.

Công an Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp an ninh, an toàn cho Kỳ thi; bảo đảm các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi trên địa bàn Thành phố. Chỉ đạo công an các xã, phường xây dựng kế hoạch đảm bảo các điều kiện an ninh, trật tự an toàn tại các Hội đồng thi trên địa bàn xã, phường.

Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố phối hợp với Công an Thành phố triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi. Chỉ đạo các phường đội kết hợp với Công an các xã, phường tham gia đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tại các Hội đồng thi trên địa bàn xã, phường.

Phòng Y tế Thành phố; Trung tâm Y tế Thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo các điều kiện về nhân lực và phương tiện y tế, các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế; tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh; kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi.

Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời, đầy đủ, trung thực, chính xác về Kỳ thi và các hoạt động hưởng ứng Kỳ thi đến thí sinh, phụ huynh và nhân dân trên địa bàn Thành phố; hỗ trợ các phương tiện truyền thông trong công tác hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh về tham gia Kỳ thi. Tổng hợp danh sách các khách sạn, nhà nghỉ, tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho thí sinh về chỗ ở, ăn uống… đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phố.

Phòng Kinh tế Thành phố tham mưu UBND thành phố huy động các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố phục vụ Kỳ thi; chỉ đạo các cơ sở lưu trú không tăng giá phòng và các dịch vụ liên quan; vận động miễn, giảm giá phòng cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh người dân tộc thiểu số ở các xã xa trung tâm. Cung cấp danh sách các cơ sở lưu trú không tăng giá phòng, miễn giảm giá phòng về phòng Văn hóa- Thông tin để đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phố.

Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố phối hợp với phòng Giáo dục - Đào tạo bảo đảm kinh phí phục vụ kịp thời cho kỳ thi theo chế độ hiện hành; tham mưu UBND thành phố xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số ở các xã xa trung tâm để các em có điều kiện đi lại, ăn ở trong thời gian tham gia Kỳ thi.

 Phòng Quản lý đô thị Thành phố rà soát, bổ sung các biển báo hướng dẫn giao thông cần thiết để thuận tiện cho việc hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh về tham gia Kỳ thi. Phối hợp với Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai thực hiện quét dọn, vệ sinh đường phố, thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển rác, tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn giao thông; xử lý các điểm ngập khi thời tiết mưa để đảm bảo giao thông thuận lợi trước, trong và sau thời gian tổ chức Kỳ thi.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Dân tộc, phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND các xã, phường và Ban giám hiệu các trường Trung học phổ thông rà soát danh sách các thí sinh tham gia Kỳ thi THPT quốc gia là người đồng bào dân tộc thiểu số; thí sinh là con gia đình người có công với cách mạng; thí sinh thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn thuộc thành phố tham gia Kỳ thi, đề xuất UBND thành phố xem xét hỗ trợ trước ngày 24/7/2020.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, thông tin kịp thời về Kỳ thi. Tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em người dân tộc thiểu số, con em các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh ở các xã xa trung tâm có điều kiện tham dự Kỳ thi, không để học sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại. Vận động các đoàn thể nhân dân, hộ gia đình trên địa bàn Thành phố giúp đỡ, hướng dẫn thí sinh về nơi cư trú, đi lại và những thông tin cần thiết về Kỳ thi, vị trí các điểm thi.

UBND các xã, phường vận động các đoàn thể, nhân dân, hộ gia đình trên địa bàn giúp đỡ, hướng dẫn thí sinh về nơi cư trú, đi lại. Tổng hợp, gửi danh sách các khách sạn, nhà nghỉ, tổ chức, cá nhân hỗ trợ về chỗ ở, ăn uống… về phòng Văn hóa- Thông tin thành phố để tổng hợp, đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phố. UBND các phường: Yên Thế, Ia Kring, Hoa Lư, Chi Lăng, Hội Thương phối hợp với các điểm thi có phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các điểm thi và cán bộ, giáo viên, giảng viên thực hiện nhiệm vụ coi thi tại Thành phố; dự phòng, kịp thời ứng phó với các sự việc bất thường và các hiện tượng khác như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ…; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trú của cán bộ làm công tác thi từ xa đến. Giao Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động phối hợp xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; thông báo số điện thoại của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường để hỗ trợ thí sinh và liên hệ khi có tình huống khẩn cấp.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Thành phố vận động các hộ gia đình trên địa bàn tham gia hỗ trợ về chỗ ăn, ở cho các thí sinh và người nhà thí sinh về tham gia kỳ thi. Đề nghị Thành đoàn Pleiku vận động đoàn viên, thanh niên tại các xã, phường thành lập các đội thanh niên, triển khai mô hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” nhằm giúp đỡ, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh trong quá trình về dự thi tại thành phố Pleiku; đặc biệt chú trọng hướng dẫn, giúp các thí sinh khó khăn về nơi lưu trú, đi lại và những thông tin cần thiết về kỳ thi, vị trí các điểm thi./.
Trung Quân
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png