TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000 - 2020

Ngày đăng bài: 08/11/2020
Chiều ngày 6/11/2020, Thành phố Pleiku đã tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000 – 2020.

hn-2.jpg
(Ảnh: Bá Bính)
 
Qua 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống  văn hoá” trên địa bàn thành phố Pleiku được triển khai sâu rộng đạt hiệu quả thiết thực. Phong trào góp phần xây dựng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, mối quan hệ mật thiết giữa đảng – chính quyền với nhân dân, tình làng nghĩa xóm đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Các giá trị văn hoá dân tộc được gìn giữ bảo tồn và phát huy, những hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi, môi trường sinh thái cảnh quan đường làng ngõ xóm xanh – sạch – đẹp. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn thành phố Pleiku đã tạo sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân, củng cố khối đại đoàn kết, diện mạo khu dân cư ngày càng khởi sắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các xã, phường đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước, tại các khu dân cư, qua phong trào đã xuất hiện nhiều cơ quan, đơn vị và khu dân cư tiêu biểu nhiều năm liền đạt đạt danh hiệu văn hóa, kịp thời phát hiện và bồi dưỡng nhân rộng nhiều gương điển hình tiên tiến và những mô hình hoạt động có hiệu quả trong việc bảo vệ an ninh trật tự, giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, 100% thôn, làng, tổ dân phố đã có điểm sinh hoạt cộng đồng và phòng họp dân, phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ được duy trì và phát triển. Phong trào đã làm thay đổi nhận thức trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xây dựng “Gia đình văn hóa”, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa. Tính đến cuối năm 2019, TP. Pleiku có 51.178/52.588 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 166/175 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; 141/147 cơ quan, đơn vị văn hóa.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Xuân Quang – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy  biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các ngành, các cơ quan, đơn vị các địa phương cần tập trung một số nhiệm vụ sau: “Việc tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng. Vì vậy mỗi cấp ủy đảng phải xác định vai trò vị trí của mình tăng cường công tác lãnh đạo kiểm tra thường xuyên đối với phong trào và cuộc vận động cụ thể hóa các nội dung của phong trào thành nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng địa phương. Các cấp ủy chính quyền mặt trận và tổ chức đoàn thể nhân dân cần nắm 5 nội dung của cuộc vận động, tiếp tục cụ thể hóa vào các chương trình hoạt động của tổ chức địa phương đơn vị mình. Mỗi địa phương phải tuyên truyền cho nhân dân  nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình trong việc thực hiện phong trào. Đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn minh kỷ cương xã hội,  sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nâng cao tính tự quản ở từng khu dân cư. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án văn minh đô thị.
 
hn3.jpg
(Ảnh: Bá Bính)

Hai là tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” sâu rộng và toàn diện đến từng thôn làng, tổ dân phố, từng hộ gia đình từng người dân tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động. Tập trung cũng cố hệ thống tổ chức của ban chỉ đạo cuộc vận động cấp phường, xã và Ban vận động của các địa bàn khu dân cư thực sự có khả năng triển khai thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động.

Ba là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục làm cho các cấp các ngành các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa mục đích yêu cầu nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Các khu dân cư được thành phố công nhận là đơn vị văn hóa phải tiếp tục phấn đấu để giữ vững danh hiệu cao quý này, đưa chất lượng cuộc vận động đi vào chiều sâu lẫn chiều rộng. Đối với các đơn vị chưa được thành phố công nhận thì phải phấn đấu để được thành phố công nhận là khu dân cư văn hóa trong thời gian tới.

Bốn là cùng với việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh cần gắn kết với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới,  Đề án xây dựng văn minh đô thị và đặc biệt thực hiện tốt Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 8/8/2016 của Thành ủy Pleiku về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

Năm là Ban chỉ đạo xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,  “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trong các cơ quan đơn vị cần tăng cường công tác chỉ đạo ngay từ đầu năm trong đó thường xuyên chú trọng đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, nguyên cứu kỹ hướng dẫn số 10/HD-BCĐ ngày 20/2/2017 của ban chỉ đạo thành phố, đồng thời thường xuyên quan tâm theo dõi kiểm tra đôn đốc việc xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,  “doanh nghiệp đạt chuẩn hóa”, gắn liền với việc phát huy dân chủ xây dựng chính quyền và tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong cơ quan ,đơn vị doanh nghiệp”.
 
20201106_155330(0)-(1).jpg
(Ảnh: Bá Bính)

Nhân dịp này, 65 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000 - 2020 đã được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Pleiku./.

Thanh Truyền
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png