TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku ban hành Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng bài: 17/04/2021
Trong 10 năm qua, để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Thành phố đã quan tâm đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị như đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tại các đường hẻm, xây dựng sửa chữa cống thoát nước, làm vỉa hè, làm đường… tạo cho bộ mặt đô thị ngày càng khang trang sạch đẹp hơn. Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục một cách đồng bộ trong các ngành, các cấp, trong cộng đồng dân cư để mỗi người nhận thấy rõ ý thức và trách nhiệm trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Chính vì vậy ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của Thành phố, quy ước, hương ước của các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, người lao động Thành phố được nâng lên rõ rệt, việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội giảm đáng kể, tình hình tai nạn giao thông chuyển biến tích cực.

nep-song-van-minh.jpg
Ban Chỉ đạo Thành phố họp bàn xây dựng Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị thành phố Pleiku giai đoạn 2021 – 2030.
 
Trong 10 năm qua, để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Thành phố đã quan tâm đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị như đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tại các đường hẻm, xây dựng sửa chữa cống thoát nước, làm vỉa hè, làm đường… tạo cho bộ mặt đô thị ngày càng khang trang sạch đẹp hơn. Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục một cách đồng bộ trong các ngành, các cấp, trong cộng đồng dân cư để mỗi người nhận thấy rõ ý thức và trách nhiệm trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Chính vì vậy ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của Thành phố, quy ước, hương ước của các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, người lao động Thành phố được nâng lên rõ rệt, việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội giảm đáng kể, tình hình tai nạn giao thông chuyển biến tích cực.

Mục tiêu chung của Đề án là tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường thuộc Thành phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong việc xây dựng, đổi mới nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Pleiku. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Pleiku trong giai đoạn 2020-2030, kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp, thực hiện nghiêm các chế tài theo quy định của pháp luật để thực hiện mục tiêu và giải pháp đề ra. Xây dựng con người Pleiku phát triển toàn diện có đạo đức, nhân cách, lối sống đẹp, hướng đến Chân – Thiện – Mỹ theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tập trung đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố Pleiku sáng -  xanh - sạch - đẹp hướng đến phát triển Pleiku theo hướng đô thị thông minh, Thành phố “Cao nguyên xanh - vì sức khỏe”, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
 
Pleiku-(1).jpg
(Ảnh Internet)
 
Nội dung của Đề án giai đoạn 2021 – 2030 tập trung chủ yếu triển khai phong trào “ Bốn xây” và “Bốn chống” về các lĩnh vực văn hóa, giao tiếp, ứng xử; văn hóa giao thông; cảnh quan môi trường đô thị; trật tự đô thị, hoạt động văn hóa, lễ hội. Các nội dung này phù hợp với sự phát triển của đô thị, lấy con người là trọng tâm phát triển cho đô thị, nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống đô thị. Phù hợp với Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Pleiku đến năm 2030; các tiêu chí về đô thị loại I trực thuộc tỉnh…

Bên cạnh việc ban hành nội dung Đề án, thành phố Pleiku đã xây dựng Bảng Quy ước mới với 5 điều, ngắn gọn, sát với thực tế, những nội dung đã có trong luật thì không đưa vào Quy ước. Tập trung vào nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp ứng xử, văn minh trong trật tự đô thị, an toàn giao thông, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Bảng quy ước này sẽ được in và cấp phát đến từng hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Pleiku.

Hàng năm, định kỳ 5 năm, 10 năm, Ban chỉ đạo Thành phố sẽ tổ chức hội nghị đánh giá công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nhân điển hình, mô hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng, biểu dương các điển hình có thành tích tốt.
 
Bạch Ánh
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png