TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku đưa Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI) đi vào cuộc sống

Ngày đăng bài: 01/03/2020
Những năm qua, thành phố Pleiku triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao mức sống cho bà con các dân tộc thiểu số, nhờ vậy cuộc sống mới của bà con đã có nhiều khởi sắc. Có được kết quả ấy chính là nhờ sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố đối với nhân dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

nq2.jpg
(Ảnh: Bá Bính)
 
Nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân trong việc tạo sự chuyển biến nhận thức, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. Ngày 08/8/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TU về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở những chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đề ra, thành phố Pleiku tập trung huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thành phố thực hiện tốt chính sách đầu tư, hỗ trợ đối với làng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng, kiên cố hóa hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã gắn với việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhằm đảm bảo thuận lợi trong giao thương, giao thông tại làng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời triển khai đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại các làng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người và phương tiện giao thông đi lại trên các đường trục chính của làng. Thực hiện Nghị quyết 06 từ năm 2016 đến nay, thành phố Pleiku đã đầu tư cho các làng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn của trung ương trên 14 tỷ đồng, nguồn vốn của tỉnh trên 2 tỷ đồng, nguồn vốn của thành phố trên 19 tỷ đồng, nguồn vốn của xã, phường 12 tỷ đồng, nhằm phát triển kinh tế, xây dựng đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng. Nhờ vậy đến nay bộ mặt vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự thay đổi rõ rệt.
 
nq1-(1).jpg
(Ảnh: Bá Bính)
 
 Những năm qua, thành phố Pleiku triển khai thực hiện các chương trình, dự án, mô hình kinh tế và các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số mang lại hiệu quả thiết thực. Tuyên truyền vận đông nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh các loại cây trồng, các giống vật nuôi có giá trị, chất lượng, năng suất cao để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Chú trọng công tác xây dựng làng văn hóa và gia đình văn hóa; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số; các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, bảo tồn và phát huy, đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà rông để làm nơi lưu giữ văn hóa truyền thống và sinh hoạt của nhân dân. Đến nay, có 100% làng đồng bào dân tộc thiểu số có nhà sinh hoạt cộng đồng, 10/37 làng được trang bị máy vi tính và 25 đội cồng chiêng. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể  đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát với tình hình địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú nhằm đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, góp phần quan trọng đưa Nghị quyết của Thành ủy đi vào cuộc sống.
 
nq3.jpg
(Ảnh: Bá Bính)

Có thể khẳng định rằng, trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố các cơ quan, xã, phường thực hiện tốt các giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung các nguồn lực đầu tư, triển khai lồng ghép các dự án, chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và sự tham gia, đóng góp của các thành phần kinh tế, cộng đồng, phát huy tự lực, tự chủ của  bà con để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới..  Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn, hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả.

 Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, thâm canh các loại cây trồng, các giống vật nuôi có giá trị, chất lượng, năng suất cao để phát triển sản xuất. Đầu tư phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai các chương trình, dự án, mô hình phát triển sản xuất để giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt chính sách đầu tư, hỗ trợ đối với làng đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư làm đường giao thông nông thôn, hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Quản lý, duy tu, bảo dưỡng nhằm phát huy hiệu quả sử dụng các công trình đã đầu tư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vận động bà con chung sức, chung lòng thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, xây dựng quê hương ngày càng ấm no hạnh phúc./.
Thanh Quý
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png