Hội Cựu thanh niên xung phong phường IaKring triển khai nhiệm vụ năm 2023

27/11/2022

Chiều ngày 23/11/2022, Hội Cựu thanh niên xung phong phường IaKring đã tổ chức tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

tin-iakring1.jpg

Hội Cựu thanh niên xung phong phường Ia Kring có 51 hội viên. Thời gian qua, Hội luôn phát huy truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động cách mạng tại địa phương, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Nhằm xây dựng tổ chức hội ngày một vững mạnh, Hội Cựu thanh niên xung phong phường IaKring đã xây dựng 7 nhiệm vụ của Hội trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi”, “Giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Vì nghĩa tình đồng đội”.  Từ đầu năm đến nay, Hội đã vận động hội viên xây dựng quỹ hội, quỹ tiết kiệm được trên 21 triệu đồng giúp hội viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã có 12 hội viên được trung ương hội tặng Huy hiệu Cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác. Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Hội duy trì và phát huy những thành tích đạt được trong năm 2022 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về truyền thống Cách mạng, truyền thống lực lượng thanh niên xung phong,  chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về giáo dục truyền thống Cách mạng cho thanh thiếu niên. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác và các hoạt động của Hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ Hội, hội viên và đổi mới nội dung sinh hoạt Hội, tham gia có hiệu quả các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội”, Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc phát động và các hoạt động chính trị - xã hội, kinh tế của cấp ủy, chính quyền nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
tin-ia-kring2-(1).jpg

Nhân dịp này hội cũng đã khen tặng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào và công tác hội năm 2022./.  
Tin, ảnh: Thy Huấn