Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024

30/07/2022

Chiều ngày 28/7/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá việc thực hiện công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 2022.

tin-mt2.jpg
(Ảnh: Duy Tín)

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku đã thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh với nội dung và hình thức phong phú; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả thiết thực: Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp đã vận động được trên 1,2 tỷ đồng trong tháng cao điểm “Vì người nghèo”, hỗ trợ 595 suất quà chăm lo cho người nghèo, khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; vận động Nhân dân đóng góp gần 236 triệu đồng, 380 ngày công, hiến 3.760 m2 đất tham gia xây dựng nông thôn mới; Mặt trận các xã, phường phối hợp tặng 5.799 suất quà cho hộ nghèo.
 
tin-mt1-(1).jpg
(Ảnh: Duy Tín)
 
Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng trong 6 tháng cuối năm 2022, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo đúng kế hoạch; nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Vận động ủng hộ và phát huy hiệu quả nguồn Quỹ “Vì người nghèo” trong chăm lo người nghèo; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 
tin-mt3-(1).jpg
(Ảnh: Duy Tín)

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho 21 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2017-2022.
Khánh Phượng