Chỉ đạo sơ kết ba năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Chỉ đạo sơ kết ba năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai Phạm Đình Thu vừa ký ban hành Kế hoạch số 106-KH/TU chỉ đạo sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với sơ kết hai năm thực hiện Sổ tay “Làm theo gương Bác”.

Trong đó, việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và thực hiện Sổ tay “Làm theo gương Bác” phải đúng thực chất, khách quan kết quả đạt được, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” - nhất là đánh giá về mức độ tác động của việc thực hiện đối với kết quả đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng. Đồng thời, xác định những khuyết điểm, tồn tại và khó khăn, hạn chế trong thực hiện, xác định nguyên nhân và những kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, tiếp tục bổ sung các giải pháp nâng cao chất lượng, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, trở thành ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức thông tin, tuyên truyền sinh động những kết quả đạt được và gương điển hình các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thành ủy Pleiku khen thưởng các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Theo kế hoạch trên, thời gian tiến hành sơ kết ở cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 15-3-2014. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tổ chức sơ kết và hoàn chỉnh báo cáo gửi về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) trước ngày 15-4 để tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết của cấp tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị sơ kết và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” ở cấp tỉnh vào trước ngày 19-5 nhân dịp kỷ niệm kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2014).
                                                                                Tin, ảnh: THANH NHẬT

Quay lại