Văn phòng HĐND-UBND Thành phố phối hợp với Trung tâm Chính trị Thành phố tổ chức lớp tập huấn Người có uy tín, già làng năm 2022

Văn phòng HĐND-UBND Thành phố phối hợp với Trung tâm Chính trị Thành phố tổ chức lớp tập huấn Người có uy tín, già làng năm 2022

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2022 của Trung tâm Chính trị thành phố Pleiku và Kế hoạch số 1464/KH-VP ngày 7/9/2022 của Văn phòng HĐND-UBND Thành phố; Sáng ngày 20/9/2022, Văn phòng HĐND-UBND Thành phố đã phối hợp với Trung tâm Chính trị Thành phố mở lớp tập huấn đối với người có uy tín, già làng ở 37 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố tại Trung tâm Chính trị Thành phố (Tổ 10, phường Ia Kring, thành phố Pleiku).

taphuan1.jpg

Tham dự buổi tập huấn có 52 vị Già làng, Người có uy tín của 37 làng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 13 xã, phường trên địa bàn Thành phố. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (20-21/9/2022).

Tại Hội nghị tập huấn, các Già làng và người có uy tín sẽ được báo cáo viên là Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an Thành phố, Thường trực UBMT TQVN Thành phố và Giảng viên của Trung tâm Chính trị Thành phố truyền đạt 04 chuyên đề về: Báo cáo thời sự tình hình trong nước, Tỉnh, Thành phố; Công tác giữ gìn an ninh trật tự của Thành phố; Vai trò của người có uy tín, già làng trong đồng bào DTTS và Quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc. 
 
tap-huan2-(1).jpg

Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm phát huy vai trò của người có uy tín và già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số. Giúp già làng, người có uy tín tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận, đoàn thể; thực hiện tốt hương ước, quy ước ở thôn, làng; hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước ở địa phương góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn thành phố Pleiku./.
                                                                                Tin, ảnh: Song Minh

Quay lại