Đảng bộ Thành phố Pleiku tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đảng bộ Thành phố Pleiku tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đảng bộ Thành phố Pleiku có 65 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trực thuộc, với gần 9.200 đảng viên. Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ Thành phố vững mạnh.

THANH-NHAT-Pano-tuyen-truyen-tai-TP-(1).jpg
Panô tuyên truyền tại TP.Pleiku về đại hội Đảng các cấp.
 
Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo đổi mới công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, đồng thời tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập Nghị quyết của Đảng, coi kết quả tham gia học tập, quán triệt và chất lượng bài thu hoạch là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên cuối năm.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân cho biết: “Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã xây dựng chương trình hành động gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị 05-CT/TW (khóa XII) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện công khai bản cam kết của bí thư Thành ủy và bí thư các đảng ủy xã, phường trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, chỉ đạo các TCCS đảng, cơ quan, ban ngành, mặt trận, đoàn thể thành phố và cơ sở triển khai cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký thực hiện bản cam kết”.
 
THANH-NHAT-DSCN-1907.jpg
Thành ủy Pleiku  quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Bí thư Trịnh Duy Thuân thông tin thêm: “Việc tổ chức kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy hàng năm thực hiện nghiêm túc, báo cáo kiểm điểm và báo cáo giải trình về nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm, tập trung thảo luận phân tích rõ những nguyên nhân của khuyết điểm; làm rõ trách nhiệm của tập thể, của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục, đưa vào chương trình công tác năm tới để chỉ đạo triển khai thực hiện. Kết quả phân loại các ủy viên Ban Thường vụ phản ánh  đúng với kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu các cấp ủy tăng cường chỉ đạo, phân công cấp ủy viên hướng dẫn, đôn đốc, trực tiếp dự và chỉ đạo việc kiểm điểm, chú trọng những nơi có gợi ý kiểm điểm. Thời gian kiểm điểm, phân loại tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo tính nghiêm túc…”.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được chú trọng. Cấp ủy và UBKT các cấp đã tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Hàng năm, UBKT Thành ủy đã tiến hành giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Qua đó, chỉ ra ưu điểm để phát huy, những hạn chế và khuyết điểm để tổ chức đảng, đảng viên kịp thời có giải pháp chấn chỉnh trong thực hiện.
 
THANH-NHAT-Ban-Thuong-vu-Thanh-uy-Pleiku-tang-giay-khen-cac-đang-vien-đat-tieu-chuan-Đang-vien-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu”-5-nam-lien-DSCN4781.jpg
Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku tặng giấy khen các đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”  5 năm liền.
 
 Giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ Thành phố đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách, đồng thời thi hành kỷ luật 136 đảng viên (gồm khiển trách 80 trường hợp, cảnh cáo 30 trường hợp, cách chức 2 trường hợp, khai trừ ra khỏi Đảng 24 trường hợp). Trong xử lý kỷ luật Đảng, có sự kết hợp giữa kết quả tự phê bình và phê bình với kết quả thẩm tra xác minh, đảm bảo kết luận khách quan, chính xác kịp thời, không bỏ sót vi phạm. Các trường hợp đảng viên vi phạm ngoài việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật Đảng, còn bị xem xét xử lý kỷ luật về chính quyền, đoàn thể theo quy định. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về xây dựng Đảng; góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chấn chỉnh lề lối làm việc ở các cơ quan đơn vị.

Tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở cấp cơ sở, Đảng bộ phường Yên Thế đã chú trọng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và sự quản lý điều hành của chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ chú trọng lựa chọn khâu đột phá là nâng cao hiệu quả thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, nhất là trong thực hiện công tác cải cách hành chính. UBND phường đã tập trung giải quyết kịp thời hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, giai đoạn từ 2016 đến nay với gần 21.000 lượt hồ sơ, đáp ứng nhu cầu  của tổ chức, công dân.

Tại phường Phù Đổng, hàng năm Đảng ủy phường luôn xác định các nội dung trọng tâm, đột phá để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đồng thời phát huy vai trò của từng tổ chức, cá nhân chung sức cùng Đảng bộ phường hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra - Từ năm 2016 đến nay, phường đã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, vật kiến trúc, giải phóng mặt bằng với khoảng 9.620 m2 để Thành phố đầu tư mở rộng chỉ giới hơn 10 tuyến đường. Đồng thời, vận động nhân dân góp kinh phí cùng với nguồn hỗ trợ của nhà nước nâng cấp nhiều đường hẻm, mắc điện chiếu sáng, xây dựng hội trường tổ dân phố và làm 3 sân bê tông tại các tổ dân phố với tổng diện tích gần 2.700m2, góp phần xây dựng đô thị phát triển và nâng cao đời sống người dân.

Hay tại Đảng bộ xã Trà Đa, qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy xã tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong hệ thống chính trị cơ sở. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu. Qua đó, Đảng bộ xã đã lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đến nay xã đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao…

Bài và ảnh: THANH NHẬT      
 

Quay lại