UBND thành phố Pleiku
    Địa chỉ: 81 Hùng Vương - thành phố Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 059.3830155
          Fax: 059.3828414

         1478004004_Mail.png Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
    Website: pleiku.gialai.gov.vn