GIỚI THIỆU CHUNG


Phòng Lao động – Thương Binh và Xã hội thành phố Pleiku

 
1. Vị trí, chức năng:
- Phòng Lao động – Thương binh và xã hội thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, tha mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo qui định của pháp luật.
- Phòng lao động – Thương binh và Xã hội thành phố có tư cách pháp nhân, cps con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở lao động – Thương Binh và Xã hội.
 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1.  Trình Ủy ban nhân dân cấp thành phố ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, cải cách hành chính, xã hội hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao
2.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thammr quyền ban hành của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn huyện sau khi được phê duỵệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao.
2.3. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của  pháp luật.
Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối ới các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn thành phố theo phân cấp, ủy quyền.
2.4. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sĩ.
Hướng đãn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
2.5. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách xã hội.
2.6. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người co công và xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xã hội.
2.7. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
2.8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở lao động - Thương binh và Xã hội.
2.9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi qanr lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố
2.10. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.
2.11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.
3. Cơ cấu tổ chức phòng Lao động - Thương binh và xã hội  thành phố Pleiku bao gồm:
- 01 Trưởng phòng.
- 01 Phó trưởng phòng.
- 01 thủ quỹ.
- 01 Kế toán và 02 chuyên viên phụ trách các lĩnh vực công tác chuyên môn của phòng.
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png