GIỚI THIỆU CHUNG

CHUYÊN MỤC


TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ BẢY HĐND THÀNH PHỐ, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
  - Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Bảy - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Giấy mời tham dự Kỳ họp thứ B
ảy - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Danh mục tài liệu Kỳ họp.
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
1 Chương trình Kỳ họp thứ Bảy - HĐND thành phố Pleiku khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. images-(1).jpg
2 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xin ý kiến miễn nhiệm Ủy viên UBND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. images-(1).jpg
3 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xin ý kiến bầu bổ sung Ủy viên UBND Thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. images-(1).jpg
4 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn Tỉnh bổ sung có mục tiêu.
4.1 PL kèm Tờ trình 420
4.2  Dự thảo NQ HĐND TP (kèm TT số 420)
4.3 Phu lục kèm NQ (Kèm TT số 420)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
5 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch Đầu tư công năm 2022 từ nguồn vốn Tỉnh bổ sung có mục tiêu.
5.1  PL kèm Tờ trình số 424
5.2  Dự thảo NQ HĐND TP (kèm TT số 424)
5.3  Phụ lục Dự thảo NQ (Kèm TT 424)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
6 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
6.1  Biểu 1 - kèm TTr 419.signed
6.2  Biểu 2 - Kèm TTr.signed
6.3  Biểu 3 - Kèm TTr.signed
6.4  Biểu thuyết minh - Kèm tờ trình.signed
6.5  Dự thảo NQ HĐND TP (kèm TT số 419)
6.6  Phụ lục kèm Nghị quyết (theo TT 419)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
7 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
7.1  Biểu 1 - Kèm TT số 417
7.2  Biểu 2 - kèm TT số 417
7.3  Biểu 3 - kèm TT số 417
7.4  Biểu 4 - kèm TT số 417
7.5  Nghị quyết HĐND TP (kèm TT số 417)
7.6  Phụ lục kèm Nghị quyết (theo TT số 417)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
8 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.
8.1  Phụ lục kèm số 422.signed
8.2  Dự thảo  NQ HĐND TP (kèm TT số 422)
8.3  PL kèm NQ HĐND TP (theo TT số 422)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
9 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022.
9.1  PL kèm TT số 429.signed
9.2  Dự thảo NQ HĐND TP (kèm TT số 429)
9.3  PL kèm theo NQ (theo TT số 429)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
10 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.
10.1  Phụ lục kèm TT số 430
10.2  Dự thảo NQ HĐND TP (kèm TT số 430)
10.3  Phụ lục kèm NQ HĐND (theo TT số 430)
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
images-(1).jpg
11 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế  HĐND Thành phố về kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND Thành phố. images-(1).jpg
12 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế  HĐND Thành phố về kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND Thành phố. images-(1).jpg
13 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố. images-(1).jpg
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png