CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Thủ tục hành chính
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 
Tổng cộng có: 9 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Ủy ban nhân dân cấp xã UBND cấp xã. Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp
Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp
Cấp sổ đăng ký chăn nuôi vịt chạy đồng Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực Nông lâm nghiệp
Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp xã. Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp
Đăng ký xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010 Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp
Quyết định 513/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Gia Lai UBND các xã, phường, thị trấn Trồng trọt 
Quyết định số615/QĐ-UBND ngày05/6/2019 của UBND phường Yên Thế UBND cấp huyện Thủy sản
Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UB ND Ttỉnh UBND huyện, thị xã, thành phố Nông, lâm nghiệp
Quyết định 637/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn Lĩnh vực Lâm nghiệp