CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

UBND xã Biển Hồ phát động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Ngày đăng bài: 28/08/2016
Ngày 18/8/2016, UBND xã Biển Hồ tổ chức Lễ phát động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2016) tại Hội trường HĐND&UBND xã Biển Hồ với sự tham gia của 75 cán bộ, công chức và toàn thể cán bộ bán chuyên trách của 10 thôn, làng trên địa bàn xã.

Tại buổi Lễ, Trưởng Công an xã Biển Hồ đã thông báo tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Pleiku và đề nghị nhân dân đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác toàn dân đấu tranh phòng chống, trấn áp tội phạm. Đồng thời, tuyên truyền để nhân dân nhân thức rõ về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, nhận thức rõ bản chất sấu xa của chúng, thấy được tầm quan trọng, tính chất phức tạp, quyết liệt và lâu dài của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua đó, Tuyên truyền giáo dục nhân dân hiểu về đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân đối với việc bảo vệ an ninh trật tự. Từ đó quần chúng ý thức rõ được việc tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự là thiết thực để bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của bản thân, gia đình, xóm làng cũng như của toàn xã hội.


Đồng thời hướng hẫn nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh - trật tự như: chỉ cho nhân dân biết cách phòng ngừa, chủ động phát hiện và giúp đỡ cơ quan chức năng để đấu tranh có hiệu quả những hoạt động phá hoại của các thế lực phản động, hoạt động của các loại tội phạm; phòng ngừa các tai nạn, bài trừ các tệ nạn xã hội. Góp phần thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện các quy định về công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.
 
Tin,ảnh: Bích Thảo
UBND xã Biển Hồ