CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Cập nhật danh sách các địa phương liên quan đến dịch Covid - 19

Thông tin đường dây nóng phòng, chống dịch Covid- 19 của UBND phường Yên Thế

Thông báo danh sách chính thức những người trúng cử Đại biểu HĐND phường Yên Thế khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo danh sách chính thức những người trúng cử  Đại biểu HĐND phường Yên Thế khóa V, nhiệm kỳ  2021-2026

Thông báo treo cờ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo treo cờ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo lịch thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn phường Yên Thế

Thông báo lịch thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn phường Yên Thế

V/v cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Pleiku

V/v cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Pleiku

Thông báo việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố Pleiku

Thông báo việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2020 của UBND thành phố Pleiku

Thông báo lịch trực phòng, chống dịch viêm đường hô hấp corona

Thông báo lịch trực phòng, chống dịch viêm đường hô hấp corona 

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Yên Thế

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Yên Thế

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT PHƯỜNG YÊN THẾ

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT PHƯỜNG YÊN THẾ
|<<1 2 3>>|