CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thành phố Pleiku

Thông báo chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thành phố Pleiku

Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Quyết định ban hành quy chế sủa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hiện đại UBND phường Yên Thế

Báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018

Quyết định ban hành kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Quyết định ban hành kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Thông báo một số mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, môi trường

Thông báo một số mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, môi trường

Thông báo về kế hoạch tổ chức fsestival cồng chiêng tây Nguyên tại tỉnh Gia lai

Thông báo về kế hoạch tổ chức fsestival cồng chiêng tây Nguyên tại tỉnh Gia lai năm 2018

thông báo lịch tiếp công dân

thông báo lịch tiếp công dân 
|<<1 2 3 4>>|