CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

BÁO CÁO: Báo cáo 6 tháng đầu năm

Số hiệu: 06/BC-UBND Loại văn bản: BÁO CÁO
Nơi ban hành: UBND PHƯỜNG YÊN THẾ Người ký: PHẠM VĂN HIỆU
Ngày ban hành: 25/06/2018 Ngày hiệu lực: 1/6/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: