CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Ngày 24/7/2020, UBND phường Yên Thế tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn (2000-2020) và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn (2021-2030)

Ngày đăng bài: 24/07/2020
Ngày 24/7/2020, UBND phường Yên Thế tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn (2000-2020) và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn (2021-2030)
2.jpg

 Trong 20 năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phát triển mạnh mẽ và đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, phong trào từng bước đi vào chiều sâu, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc có tác động thiết thực đối với xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, đã chú trọng phát triển các phong trào xây dựng gia đình, tổ dân phố, làng văn hoá; phong trào xây dựng gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, Phong trào xây dựng cơ quan trường học văn hoá, Phong trào học tập, lao động sáng tạo; Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại... đã được quan tâm thực hiện, do đó có tác dụng to lớn đối với việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế -xã hội phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng đã huy động mọi nguồn lực của nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, ý chí tự lực tự cường làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng khu dân cư, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.
Qua hội nghị đã khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
1.jpg
   Đồng chí Trần Đại Trí – Chủ tịch UBND phường đã trao giấy khen cho 06 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn (2000-2020).
                                                                                Tin ảnh: Trần Thị Lâm
                                                                                   Phường Yên Thế