CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Hội Cựu thanh niên xung phong phường Yên Thế tổ Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2020.

Ngày đăng bài: 09/06/2020
Ngày 09/6/2020, Hội Cựu thanh niên xung phong phường Yên Thế tổ Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2020.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe về kết quả Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 -2025, thông qua đó nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ Hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn và những thành tựu đã đạt được trong Đại hội lần thứ V của Đảng bộ phường. Đồng thời Hội cũng tiến hành sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội Cựu thanh niên xung phong phường đã làm tốt công tác phát triển hội viên, đến nay tổng số hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong phường là 42 đồng chí. Đã phát huy truyền thống TNXP, các đồng chí trong BCH và toàn thể cán bộ, hội viên đã đoàn kết thống nhất, thực hiện hoàn thành tốt các phong trào của Hội trong 6 tháng đầu năm 2020. Tổ chức thăm hỏi động viên kip thời hội viên ốm đau và có hoàn cảnh khó khăn.
103125235_944342286007517_8104343930960997193_n.jpg
 Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên được trú trọng, công tác giải quyết các chế độ chính sách cho hội viên như: đề nghị giải quyết trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 40,62 của Thủ tướng chính phủ, chế độ BHYT đã được duy trì thực hiện, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, luôn phối hợp chặt chẽ với mặt trận các đoàn thể thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, của Hội.
Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả những tồn tại đã nêu trong báo cáo 6 tháng đầu năm.
                                                                             Tin, ảnh: Trần Thị Lâm
                                                                              UBND phường Yên Thế